Bài giảng

MÔ HÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

MÔ HÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

Phân tích chi phí Phân tích độ nhạy Phân tích kịch bản
Xem thêm ►
BÀI TẬP THỰC HÀNH TỐI 18-10-2019

BÀI TẬP THỰC HÀNH TỐI 18-10-2019

Thực hành phân tích tài chính dự án: Lập lịch vay và trả nợ, kết quả kinh doanh, vốn lưu động, dòng tiền, tính NPV, IRR, PP; phân tích độ nhạy (Data table), kịch bản (Scenario manager), hoà vốn (goal see...
Xem thêm ►
Thực hành thẩm định dự án

Thực hành thẩm định dự án

Thực hành lập lịch vay và trả nợ, kế hoạch thu nhập, kế hoạch dòng tiền, tính toán hiệu quả dự án và phân tích rủi ro.
Xem thêm ►
Thực hành quản trị tài chính

Thực hành quản trị tài chính

Thực hành lập báo cáo ngân lưu, kế hoạch ngân sách, phân tích chi phí và phân tích báo cáo tài chính
Xem thêm ►
Mẫu dự án khởi nghiệp

Mẫu dự án khởi nghiệp

Tính toán hiệu quả dự án khởi nghiệp
Xem thêm ►
Chuyên đề đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp năm 2019

Chuyên đề đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp năm 2019

1. Phát triển ý tưởng sản phẩm kinh doanh 2. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 3. Quản lý dự án đầu tư 4. Quản lý dự án công việc 5. Lập kế hoạch kinh doanh 6. Thiết kế hệ thống quản...
Xem thêm ►
Báo cáo dân số và nhà ở 2019

Báo cáo dân số và nhà ở 2019

Báo cáo dân số và nhà ở 2019
Xem thêm ►
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

Sách trắng DN Việt Nam 2019 ban hành gồm các phần: Bối cảnh phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; giải pháp phát triển DN; bộ tiêu chí đánh giá phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; đồng...
Xem thêm ►
Quản trị rủi ro tài chính

Quản trị rủi ro tài chính

Bài giảng quản trị rủi ro tài chính
Xem thêm ►
Hướng dẫn dự báo nhu cầu bằng Excel

Hướng dẫn dự báo nhu cầu bằng Excel

Hướng dẫn dự báo nhu cầu bằng Excel
Xem thêm ►
Hướng dẫn sử dụng MRS-Project

Hướng dẫn sử dụng MRS-Project

Hướng dẫn sử dụng Mrs-Project
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE