Cách giảng quản trị tài chính cho đối tượng bình dân

Date: - View: 1173 - By:

TS HUỲNH THANH ĐIỀN

 

Nghe qua điện thoại: “Tỉnh mời Thầy giảng về quản lý tài chính cho các bác Hợp tác xã”. Cảm thấy hơi lo lo, nói thế nào để các bác có thể cảm nhận được? Suy nghĩ hồi lâu quyết định bắt đầu từ mô tả tất cả các hoạt động làm ăn của HTX, thấy các bác gật đầu nên mình khái quát các hoạt động đó thành 3 hoạt động đầu tư, kinh doanh, tài chính. 

Kế đến hỏi các bác quản lý tài chính là làm gì? các bác nói rất nhiều, sau đó mình khái quát các quyết định có liên quan như đầu tư cái gì cho có hiệu quả, vốn đâu đầu tư, bán chịu như thế nào, chiếm dụng vốn của ai, sử dụng vốn vay như thế nào, đọc báo cáo tài chính ra sao để biết được HTX tốt hay không,…?

Rồi sau đó, hỏi các bác làm sao biết được đầu tư có hiệu quả? chỉ các bác xác định vốn đầu tư, dự kiến dòng tiền vào - ra, và tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án như NPV, IRR, thời gian thu hồi vốn,… Các bác hiểu hết

Sau đó, hỏi các bác chi phi phí cố định một HTX mỗi tháng 90 triệu, tỷ lệ giá mua bưởi so với giá bán bưởi 90% như vậy thì doanh thu mỗi tháng phải trên bao nhiêu thì có lời. Chỉ các bác tính, các bác rất thích. Tính xong các bác thấy doanh thu hoà vốn cao quá sẽ rất khó. Vậy các bác phải làm thế nào: giảm định phí hay giảm tỷ lệ giá vốn trên gía bán? giải pháp nào làm được?

Nếu có rủi ro biến động sản lượng, giá, định phí, biến phí,…ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào? Chỉ luôn cho các bác kỹ thuật phân tích biến động.

Cuối cùng, hỏi các bác, khi đi dự đại hội xã viên, cầm báo cáo tài chính trên tay các bác đọc chúng như thế nào? làm sao qua báo cáo tài chính bác biết được HTX đang làm ăn tốt hay xấu? Từ đó khái quát các bác kỹ thuật phân tích so sanh theo thời gian các chỉ tiêu, các tỷ số, so sánh với HTX bạn. Quản trị hoạt động tốt hay xấu thì nhìn vào chỉ số nào: vòng quya tồn kho, bán chịu. Vay nợ tốt hay không tốt: sẽ tốt nếu làm ăn hiệu quả cao, nhưng sẽ dễ dẹp nếu không có hiệu quả. Khả năng sinh lời đo lường như thế nào: 1 đồng tài sản đầu tư đẻ ra bao nhiêu đồng lời, một đồng vốn bỏ ra đẻ ra bao nhiêu đồng lời. Làm thế nào để cải thiệu khả năng sinh lời của vốn chủ: tăng hiệu quả hoạt động, sử dụng nợ có hiệu quả,….

Hết giờ, hỏi Bác Bảy theo kịp không. Bác Bảy đáp hiểu chứ, hiểu rất rõ, sáng ra hẳn,… hihi,… thấy cũng vui.

LIÊN KẾT
FANPAGE