Hướng đến quản lý xăng dầu theo cơ chế thị trường

Xét về dài hạn, cần quy hoạch và có định hướng cải thiện hạ tầng và dịch vụ logistics; chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm giảm nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước. Song song đó, thúc đẩy sản xuất, pha chế xăng dầu nội địa để nguồn cung dồi dào hơn. Từ đó, tạo tiền đề chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường tự do dưới sự điều tiết của nhà nước.

LIÊN KẾT
FANPAGE

TÔI VÀ BÁO CHÍLỊCH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO-K23 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 24/06/2024

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính (các hạn chế của các báo cáo tài chính); Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền; Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp; Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế); Quản trị được hàng tồn kho tối ưu; Biết quản lý các khoản bán chịu; Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính; Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời; Kiểm soát nội bộ; Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản; Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động.

24/06/2024

24/07/2024

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 22/04/2024

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 22/04/2024. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6 THỜI LƯỢNG HỌC: 10 BUỔI GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN HỌC PHÍ : 1 TR ĐỒNG/KHOÁ

22/04/2024

22/05/2024

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO-KHOÁ 21 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 26/02/2024

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 26/02/2024. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6 THỜI LƯỢNG HỌC: 10 BUỔI GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN HỌC PHÍ CHIA SẺ KHÓ KHĂN: 1 TR ĐỒNG/KHOÁ

26/02/2024

26/03/2024

LỊCH KHAI GIẢNG CFO-K20 - Ngày 20/11/2023

Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều quy về dòng tiền vào - dòng tiền ra. Quản trị tài chính không chỉ là công việc của Giám đốc tài chính, mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận khác nhau trong Công ty. Tham gia khoá học sẽ nắm được các công cụ như sau: - Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính. - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế) - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản. - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động.

20/11/2023

20/12/2023

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 20: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 23/10/2020)

Kính gửi anh/chị thông tin khai giảng lớp học phân tích tài chính dự án. Khoá học này sẽ giúp anh/chị nhận thức đầy đủ về triết lý làm giàu chân chính làm nền tảng thiết kế mô hình dự án kinh doanh. Các kỹ năng sẽ hướng dẫn lập và đánh giá tính khả thi: như lựa chọn vị trí, phân tích pháp lý, nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, kế hoạch quảng cáo, bán hàng, đánh giá công nghệ, rủi ro. Trọng tâm là hướng dẫn xây dựng dòng tiền, đánh giá hiệu quả và các kịch bản tài chính kinh doanh

23/10/2023

10/11/2023

Quản lý sản xuất khai giảng 20h ngày 26/9/2023

KHAI GIẢNG: 20H NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2023 LỊCH HỌC CỐ ĐỊNH 20H-21H30 CÁC TỐI 3,5,7 HÀNG TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN GOOGLE MEET

26/09/2023

26/10/2023

Phân tích tài chính dự án (học online), khai giảng 20h, ngày 17/7/2023

Các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư - Phân tích khả thi dự án: Phân tích pháp lý, vị trí, thị trường, kỹ thuật công nghệ, tác động môi trường, quản lý vận hành - Phân tích tài chính - Phân tích rủi ro - Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp - Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án - Phân tích rủi ro dự án: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống

17/07/2023

17/08/2023

Đầu tư nhà máy sản xuất xanh - tuần hoàn

1. Yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất xanh - tuần hoàn của các thị trường (1 buổi) 2. Mô hình nhà máy sản xuất xanh (1 buổi) 3. Lập dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư sản xuất xanh (2 buổi) 4. Huy động vốn sản xuất xanh (1 buổi) 5. Phương án chuyển đổi nhà máy mô hình mới sản xuất xanh-tuần hoàn (1 buổi)

20/06/2023

07/04/2023

Lớp CFO-Khoái 18, khai giảng 20h ngày 22/5/2023

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính. - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế) - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản. - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động. - Đầu tư chứng khoán. - Phân phối lợi nhuận.

22/05/2023

22/06/2023

Phân tích tài chính dự án (học online), khai giảng 20h, ngày 13/02/2023

- Các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư - Phân tích khả thi dự án: Phân tích pháp lý, vị trí, thị trường, kỹ thuật công nghệ, tác động môi trường, quản lý vận hành - Phân tích tài chính - Phân tích rủi ro - Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp - Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án - Phân tích rủi ro dự án: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống

13/02/2023

12/02/2023

Giám đốc tài chính (CFO) - Khoá 17, khai giảng 13/3/2023

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động.

13/03/2023

13/04/2023

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0)- KHOÁ 16 , KHAI GIẢNG 20H NGÀY 28/11/2020

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính. - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế) - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản. - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động. - Đầu tư chứng khoán. - Phân phối lợi nhuận.

28/11/2022

28/12/2022

Quản lý sản xuất khai giảng 20h ngày 22/11/2022

- Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của một quản lý sản xuất; - Vận dụng các công cụ, phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả - Vận dụng các kỹ năng điều hành sản xuất, kiểm soát sản xuất và tạo động lực cho công nhân làm việc tăng năng suất tinh gọn (Lean Manufacturing) để cải tiến quy trình nhằm đảm bảo chất lượng, giảm lãng phí, tăng năng suất. - Thực hiện được công tác kiểm soát chất lượng hiệu quả - Xây dựng quy trình/ quy định/ hướng dẫn trong tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng, tiến độ, nguồn lực - Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc (KPI) làm cơ sở để tính lương, thưởng, động viên - Thực hiện được bảo trì, bảo dưỡng theo mô hình TPM (bảo trì năng suất toàn diện), vận dụng chỉ số OEE trong sản xuất

22/11/2022

22/12/2022

Quản lý sản xuất khai giảng 20h ngày 15/11/2022

Buổi 1. Tư duy và công việc quản lý sản xuất Buổi 2. Lập kế hoạch sản xuất (WBS; GANT) Buổi 3. Tổ chức sản xuất và giải quyết xung đột Buổi 4. Hướng dẫn, giao việc và tạo động lực Buổi 5. Quản lý nguyên vật liệu (5S, JIT, ABC) Buổi 6. Kiểm tra, giám sát trong sản xuất (Checklist, 4M, 5W+1H) Buổi 7. Quản lý năng suất (TPM) và sản xuất tinh gọn (LEAN) Buổi 8. Sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn

15/11/2022

01/12/2022

KHAI GIẢNG CFO KHOÁ 15, 20 NGÀY 17/10/2022

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính. - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế) - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản. - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động. - Đầu tư chứng khoán. - Phân phối lợi nhuận.

17/10/2022

17/11/2022

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN - KHOÁ 16, KHAI GIẢNG NGÀY 19/9/202

Các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư. - Phân tích khả thi dự án: Phân tích pháp lý, vị trí, thị trường, kỹ thuật công nghệ, tác động môi trường, quản lý vận hành - Phân tích tài chính - Phân tích rủi ro. - Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp. - Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án - Phân tích rủi ro dự án: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống.

19/09/2022

03/10/2022

Quản trị sản xuất - Khai giảng 20h, ngày 6/9/2022

- Vận dụng các công cụ, phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiệu quả - Vận dụng các kỹ năng điều hành sản xuất, kiểm soát sản xuất và tạo động lực cho công nhân làm việc tăng năng suất tinh gọn (Lean Manufacturing) để cải tiến quy trình nhằm đảm bảo chất lượng, giảm lãng phí, tăng năng suất. - Thực hiện được công tác kiểm soát chất lượng hiệu quả - Xây dựng quy trình/ quy định/ hướng dẫn trong tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng, tiến độ, nguồn lực

06/09/2022

07/09/2022

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CFO-KHOÁ 14 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 16/8/2022

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính. - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế) - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản. - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động. - Đầu tư chứng khoán. - Phân phối lợi nhuận.

16/08/2022

16/09/2022

LẬP DỰ ÁN KINH DOANH, KHAI GIẢNG 20h, 4/7/2022

Hướng dẫn chi tiết các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư.

04/07/2022

04/08/2022

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)-KHOÁ 13, KHAI GIẢNG 20H NGÀY 27/7

Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều quy về dòng tiền vào - dòng tiền ra. Quản trị tài chính không chỉ là công việc của Giám đốc tài chính, mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận khác nhau trong Công ty.

27/06/2022

27/07/2022

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHOÁ 14- KHAI GIẢNG NGÀY 17/05/2022

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 17/05/2022. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 3,5,7. GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN. HỌC TRỰC TUYẾN GOOGLE MEET

17/05/2022

17/06/2022

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) - KHOÁ 12, KHAI GIẢNG 20H NGÀY 09/5/2022

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 09/5/2022. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6 THỜI LƯỢNG HỌC: 13 BUỔI

09/05/2022

09/06/2022

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 11

Khai giảng 20 ngày 16/03/2022. Lịch học cố định 20giờ các tối thứ 2,4,6 hàng tuần.

16/03/2022

15/04/2022

Hội thảo tháng 2: Điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh mới

Thời gian: 20h-22h, chủ nhật, ngày 27/02. Phí tham dự: 100 ngàn đồng Diễn giả: Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền Tổ chức trực tuyến trên Google meet.

27/02/2022

27/02/2022

KHAI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN - KHOÁ 13, 20H NGÀY 10/03/2022

Khai giảng 20h ngày 10/03/2022- Các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư. - Phân tích khả thi dự án: Phân tích pháp lý, vị trí, thị trường, kỹ thuật công nghệ, tác động môi trường, quản lý vận hành - Phân tích tài chính - Phân tích rủi ro. - Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp. - Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án - Phân tích rủi ro dự án: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống.

10/03/2022

30/03/2022

KHAI GIẢNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 10, 20H NGÀY 14/02/2022

Lớp học vào 20 giờ, tối thứ 2,4,6 hàng tuần. Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Thuê tài chính.

14/02/2022

15/03/2022

KHAI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN-K12 - NGÀY 21/12/2021

Khai giảng 20h ngày 21/12/2021- Các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư. - Phân tích khả thi dự án: Phân tích pháp lý, vị trí, thị trường, kỹ thuật công nghệ, tác động môi trường, quản lý vận hành - Phân tích tài chính - Phân tích rủi ro. - Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp. - Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án - Phân tích rủi ro dự án: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống.

12/12/2021

28/12/2021

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) -KHOÁ 9- KHAI GIẢNG 20H NGÀY 20/12/2021

Lớp học vào 20 giờ, tối thứ 2,4,6 hàng tuần. Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Thuê tài chính.

20/12/2021

25/01/2021

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KHOÁ 8 - KHAI GIẢNG NGÀY 15/11/2021

Lớp học vào 20 giờ, tối thứ 2,4,6 hàng tuần. Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Phân tích hiệu quả tài chính dự án.

15/11/2021

16/12/2021

KHAI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN-K10 - NGÀY 26/10/2021

Khai giảng 20h ngày 26/10/2021- Các bước phát triển dự án: Đề xuất dự án - Phê duyệt chủ trương - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Thẩm định dự án - Quyết định đầu tư - Triển khai đầu tư. - Phân tích khả thi dự án: Phân tích pháp lý, vị trí, thị trường, kỹ thuật công nghệ, tác động môi trường, quản lý vận hành - Phân tích tài chính - Phân tích rủi ro. - Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp. - Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án - Phân tích rủi ro dự án: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống.

26/10/2021

26/11/2021

KHAI GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH NGÀY 13/10/2021

Lớp học vào 20 giờ, tối thứ 2,4,6 hàng tuần. Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Phân tích hiệu quả tài chính dự án

13/10/2021

13/11/2021

KHAI GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH NGÀY 13/9/2021

Lớp học vào 20 giờ, tối thứ 2,4,6 hàng tuần. Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Phân tích hiệu quả tài chính dự án

13/09/2021

29/09/2021

KHAI GIẢNG LỚP HỌC ONLINE: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 20 GIỜ, THỨ 3 NGÀY 27/7/2021

Lớp học vào 20 giờ, tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Phân tích hiệu quả tài chính dự án

27/07/2021

27/08/2021

LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHOÁ 7. KHAI GIẢNG 20 GIỜ, NGÀY 16/03/2021

Khai giảng ngày ngày 16/03/2021 Nội dụng: - Các bước phát triển dự án - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Phân tích tài chính dự án: xây dựng dòng tiền, đánh giá hiệu quả, phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, phân tích hoà vốn dự án.

16/03/2021

27/03/2021

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 03: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 27/4/2020)

- Các bước phát triển dự án đầu tư - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel - Phân tích rủi ro dự án với Excel

27/04/2020

01/05/2020

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 02: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 20/4/2020)

- Các bước phát triển dự án đầu tư - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel - Phân tích rủi ro dự án với Excel

20/04/2020

24/04/2020

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 20/04/2020

Công việc của nhà quản trị tài chính - Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế- Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí- Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho- Quản lý bán chịu- Phân tích hiệu quả tài chính dự án

20/04/2020

05/04/2020

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 01: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 13/4/2020)

- Các bước phát triển dự án đầu tư - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel - Phân tích rủi ro dự án với Excel

13/04/2020

17/04/2020

Tổ trưởng sản xuất

Tổ trưởng sản xuất tại Vũng Tàu (tuần thứ 4 tháng 3/2019)

25/02/2019

28/02/2019

Hành vi Tổ chức

Hành vi Tổ chức - MBA - ĐH Tây Đô

18/05/2019

01/06/2019

Tinh thần doanh chủ

Tinh thần doanh chủ MBA - NTTU

01/03/2019

01/05/2019

Kinh tế học quản lý

Cao học kinh tế học quản lý - MBA- ĐH Nguyễn Tất Thành

18/02/2019

18/03/2019

Quản lý sản xuất tại EPS - Genco3 - tại Bà Ria (Cuối tuần 1/tháng 6)

Kế hoạch sản xuất; quản lý nguồn lực; Giám sát sản xuất

01/06/2018

07/06/2018

Quản trị dự án dành cho CBQL cấp 3- EVN phía nam (Cuối tuần 3 tháng 6)

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; hoạch định dự án; tổ chức thực hiện; kiểm soát dự án; kết thúc dự án

16/06/2018

23/06/2018

Quản trị dự án dành cho CBQL cấp 2- EVN phía nam (Cuối tuần 2 tháng 6)

Chủ trương đầu tư; Quyết định đầu tư; thực hiện đầu tư; Đánh giá sau đầu tư

08/05/2018

15/05/2018

Quản lý sản xuất dành cho CBQL cấp 2- EVN phía nam (Cuối tuần 1 tháng 6)

Dự báo nhu cầu, quản trị nguồn lực, kiểm soát sản xuất

01/06/2018

07/06/2018

Xây dựng đề án khởi nghiệp - Bến Tre (Cuối tuần 4 tháng 5)

Ý tưởng kinh doanh; Lập đề án khởi nghiệp; Kế hoạch triển khai; Quản trị công ty khởi nghiệp

23/05/2018

30/05/2018

Kinh tế học quản lý - Lớp MBA - Đại học NTTU (Tối 2,4,6)

Con người duy lý và con người cảm xúc; Bối cảnh mới và kinh tế chia sẻ; Tái cấu trúc các ngành kinh tế; Thất bại của thị trường trong bối cảnh mới

07/05/2018

30/05/2018

Kế hoạch kinh doanh và quản lý thời gian tại Công ty Cao Su Dầu Tiếng (Cuối tuần 3 tháng 5)

Dự báo bối cảnh, phân tích thực trạng, phát triển chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện, kiểm soát kế hoach; các kỹ năng quản lý thời gian

15/05/2018

22/05/2018

Quản lý sản xuất tại EPS - Genco3 (Cuối tuần 2/tháng 5)

Lập kế hoạch, quản lý nguồn lực, thời gian và kiểm soát sản xuất

07/05/2018

14/05/2018

Quản lý sản xuất dành cho CBQL cấp 4- EVN phía nam (Cuối tuần 1/tháng 5)

Dự báo nhu cầu, lập kế hoạch sản xuất, quản trị nguồn lực (MMTB, Nguyên vật liệu, nhân công,...) quản lý chất lượng

01/05/2018

06/05/2018

Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí tại Công ty Vedan

Kế hoạch sản xuất, quản lý nguồn lực, kiếm soát sản xuất và kiểm soát chi phí

28/04/2018

29/04/2018

Quản trị sản xuất tại Tổng Công ty Điện Lực TPHCM

Dự báo nhu cầu, điều chỉnh công suất, kế hoạch sản xuất, quản trị nguồn lực (nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nhân lực), kiểm soát quá trình sản xuất

04/04/2018

21/04/2018

Quản trị rủi ro trong sản xuất tại Công ty Vedan

Nhận diện, đánh giá, kế hoạch xử lý và kiểm soát rủi ro trong sản xuất

28/03/2018

29/03/2018

Phát triển năng lực khởi nghiệp Phụ nữ - Cà Mau

- Khám phá ý tưởng; - Phát triển kế hoach kinh doanh - Quản trị công ty khởi nghiệp

05/12/2017

06/12/2017

Quy trình phát triển dự án

Khái quát 3 giai đoạn đầu tư: Chủ trương đầu tư; Quyết định đầu tư; Thực hiện đầu tư

27/11/2017

29/11/2017

Phát triển năng lực cán bộ trợ giúp khởi nghiệp (S29/11)

29/11/2017

29/11/2017

Lâp kế hoach kinh doanh tai Bến Tre (ngày 24-25/11/2017)

25/11/2017

26/11/2017

Lập kế hoạch kinh doanh tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Phần thực hành) (9/12)

Lập kế hoạch kinh doanh tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Phần thực hành)

09/12/2017

09/12/2017

Đào tạo lớp khởi sự doanh nghiệp tại Đồng Nai (01-03/12)

- Các bước phát triển ý tưởng khởi nghiệp: Khám phá ý tưởng; đánh giá ý tưởng; tranh thủ đồng thuận; lâp dự án khởi nghiệp; thực hiện dự án; quản trị công ty khởi nghiệp - Chính sách ưu đãi, hỗ trợ công ty khởi nghiệp. - Lập kế hoạch kinh doanh dự án khởi nghiệp: Kế hoạch phát triển thị trường; marketing; bán hàng; tài chính. - Quản trị công ty khởi nghiệp

01/12/2017

03/12/2017

Lập dự án đầu tư (CEO Đồng Tháp) (2-3/12 (bi trùng)

Phát triển ý tưởng đầu tư; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm đinhj dự án

11/12/2017

12/12/2017

Quản trị dự án (cao học VHU)

Quy trình phát triển dự án (từ ý tưởng đến khai thác); Lập kế hoạch; Tổ chức thực hiện quản lý dự án; Kiểm soát dự án; Quản lý hợp đồng; Quản lý rủi ro; và Kết thúc dự án

29/10/2017

10/12/2017

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư (tại Cedzo - UEH)

Phát triển ý tưởng đầu tư; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm định dự án đầu tư

01/10/2017

01/11/2017

Tài chính hành vi (Cao học tại HIU)

Các yêu tố tâm lý ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư tài chính: (1) Lý thuyết kỳ vọng; (2) Sự ghét rủi ro; (3) Tính toán bất hợp lý; (4) Tự tin thái quá; (5) Hành vi lệch lạc (hình mẫu, bảo thủ, kinh nghiệm, tâm lý bầy đàn)

16/10/2017

23/12/2017

Quản trị sản xuất (Lớp thường niên tại Tổng công ty Điện Lực Miền Nam; Tổng công ty Điện Lực TPHCM)

Mục tiêu quản trị sản xuất; Dư báo nhu cầu; Lập kế hoạch sản xuất; Quản lý MMTB và bố trí mặt bằng; Quản lý nguyên vật liệu và tồn kho; Tổ chức sản xuất; Kiểm soát chất lượng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất

01/01/2015

01/10/2017

Lập kế hoạch kinh doanh (Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Lớp CEO - Leadman)

Khung phân tích lập kế hoạch; Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh; Đánh giá thực hoạt động; Phát triển các chỉ tiêu kế hoạch; Thiết lập các nhiệm vụ kế hoạch; Sắp xếp thời gian, thứ tự và nguồn lực thực hiện; tổ chức thực hiện; chế độ kiểm tra, giám sát; Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

01/11/2017

01/12/2017

TƯ VẤN - ĐÀO TẠO

Hãy để tôi giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn!

TƯ VẤN VỀ


NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 22/04/2024

22/04/2024

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính. - Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. - Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp - Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp (sử dụng lá chắn thuế) - Quản trị được hàng tồn kho tối ưu - Biết quản lý các khoản bán chịu - Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính - Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời - Thực hiện kiểm soát nội bộ - Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản. - Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động. - Đầu tư chứng khoán. - Phân phối lợi nhuận.

20/11/2023

Khai giảng CFO-K20, 20h ngày 20/11/2023 (online)

KHAI GIẢNG CFO-K20 - Ngày 20/11/2023
Khai giảng CFO-Khoá 8, ngày 15/11/2021

15/11/2021

Khai giảng CFO-Khoá 8, ngày 15/11/2021

13/10/2021

Khai giảng lớp CFO-Khoá 7

Khai giảng lớp CFO-Khoá 7
KHAI GIẢNG LỚP ĐỔI MỚI KHÔI PHỤC DN THÍCH ỨNG VỚI COVID

14/09/2021

Khai giảng lớp đổi mới khôi phục doanh nghiệp thích ứng với Covid

13/09/2021

Khai giảng lớp giám đốc tài chính ngày 13/9/2021

Khai giảng lớp giám đốc tài chính ngày 13/9/2021

14/11/2020

Chia sẻ chiến lược bán hàng tại Hội Nông sản sạch TP Hồ Chí Minh

03/11/2020

Tham luận tại hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM

Tham luận tại hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM

08/11/2020

Tham luận tại hội thảo nhân sự phi tài chính cho ngân hàng tại ĐH Tài chính Marketing

24/06/2024

Giám đốc tài chính-Khoá 23, khai giảng 20h ngày 24/6/2024

CFO-K23
Khai giảng CFO-Khoá 9, ngày 20/12/2021

01/01/1970

14/10/2021

Buổi 1. Nhìn lại quy luật của các cuộc khủng hoảng và sự thay đổi trong bối cảnh dịch covid còn tiếp diễn Buổi 2. Nhận diện nút thắt cần thay đổi: Phương pháp đánh giá sự phu hợp và cách thức đánh giá dư địa khôi doanh nghiệp Buổi 3. Định hình chiến lược đổi mới để khôi phục: Phương pháp lựa chọn chiến lược và 4 nguyên tắc vàng cho đổi mới phù hợp với bối cảnh Covid Buổi 4. Kịch bản quản lý rủi ro. Phương pháp xây dựng các kịch bản quản lý rủi ro kinh doanh trong bối cảnh dịch covid Buổi 5. Nguyên tắc hành động khôi phục doanh nghiệp.

KHAI GIẢNG LỚP ĐỔI MỚI KHÔI PHỤC DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI COVID

09/10/2020

Đào tạo quản trị tài chính và quản trị sản xuất tại Sở công thương Tình Bình Thuận

06/06/2020

Tác động của dịch Covid 19 và FTA đến môi trường kinh doanh tại Hội DN Quận Bình Chánh

Tác động của dịch Covid 19 và FTA đến môi trường kinh doanh tại Hội DN Quận Bình Chánh
Chia sẻ chiến lược kinh doanh sau dịch Covid 19 tại UBND quận Tân Phú

22/07/2020

Chia sẻ chiến lược kinh doanh sau dịch Covid 19 tại UBND quận Tân Phú

20/07/2020

Chia sẻ về phương pháp tái cấu trúc doanh nghiệp với cán bộ, công nhân viên đài truyền hình Vình Lon

Chia sẻ về phương pháp tái cấu trúc doanh nghiệp với cán bộ, công nhân viên đài truyền hình Vình Lon
Chủ trì Hội Thảo:

17/07/2020

Chủ trì Hội Thảo các yếu tố tâm lý hành vi tác động đến tâm lý quản trị của lãnh đạo doanh nghiệp

15/07/2020

Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện khởi nghiệp

Chia sẻ khởi nghiệp với thanh niên Bình Phước tại Sở KHCN tỉnh Bình Phước
Ra mắt đề án sản xuất máy Made by Việt Nam tại Hội cơ khí điện

30/06/2020

Ra mắt đề án sản xuất máy Made by Việt Nam

27/04/2020

KHAI GIẢNG KHOÁ 3- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 27/4/2020) - Các bước phát triển dự án đầu tư - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel - Phân tích rủi ro dự án với Excel

KHAI GIẢNG KHOÁ 3- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 27/4/2020)
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 02: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 20/4/2020)

20/04/2020

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 02: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 20/4/2020) - Các bước phát triển dự án đầu tư - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel - Phân tích rủi ro dự án với Excel

20/04/2020

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) - KHOÁ 1- KHAI GIẢNG 20H NGÀY 20/04/2020 Công việc của nhà quản trị tài chính- Đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh - Sử dụng lá chắn thuế - Phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh- Phân chí, dự báo và kiểm soát chi phí - Rủi ro tài chính và sử dụng đòn bẩy tài chính- Kiểm soát nội bộ- Quản lý dòng tiền- Quản lý tồn kho - Quản lý bán chịu - Phân tích hiệu quả tài chính dự án

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CF0) - KHOÁ 1- KHAI GIẢNG 20H NGÀY 20/04/2020
Chia sẻ định hướng nghề nghiệp sinh viên ngành kinh tế quốc tế tại ĐH Ngân Hàng TPCHM

22/02/2019

Chia sẻ định hướng nghề nghiệp sinh viên ngành kinh tế quốc tế tại ĐH Ngân Hàng TPCHM

25/12/2018

Tham luận về quản lý tài chính cho chủ nhiệm hợp tác xã

23/12/2018

Chia sẻ về sự học và quản trị cuộc đời khai giảng lớp CEO tại Bến Tre

21/12/2018

Chia sẻ quản trị rui ro cho ngành cảng với anh Prum Seng đến tư Campuchia

Chia sẻ quản trị rủi ro

20/12/2018

Vận dụng cơ chế đặc thù phát triển năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tại Hội thảo do Viện NC phát triển TPHCM và Báo doanh nhân Sài Gòn tổ chức.

14/12/2018

Tham luận: Xu hướng M&A trong bối cảnh kinh doanh mới tại Hội thảo do Trường ĐH Tài chính Marketing tổ chức

Xu hướng M&A trong bối cảnh kinh doanh mới
Tham luận hoạt động marketing hiệu quả cho sản phẩm công nghiệp

03/12/2018

Tham luận hoạt động marketing hiệu quả cho sản phẩm công nghiệp tại Hội cơ khí điện TP Hồ Chí Minh

26/11/2018

Tham luận: kỹ năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp dành cho các bộ quản lý kinh tế cấp tỉnh

Tham luận: kỹ năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp
Tham luận kỹ năng tiếp cận thị trường

23/11/2018

Tham luận kỹ năng tiếp cận thị trường tại Trung tâm triển lãm Quốc tế tỉnh Bến Tre

29/11/2018

Tham luận Mô hình sản xuất kinh doanh 4.0: Bắt đầu từ đâu? tại Hội Cơ khí điện TP Hồ Chí Minh

Tham luận Mô hình sản xuất kinh doanh 4.0: Bắt đầu từ đâu?
Tham luận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

17/11/2018

Tham luận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương cho Nhóm chuyên gia xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre.

03/11/2018

Tham luận kiểm soát chi phí tại Công ty bảo vệ thực vật Sài Gòn

Tham luận kiểm soát chi phí
Tham luận về hội nhập kinh tế quốc tế tại Bến Tre

02/11/2018

Tham luận về hội nhập kinh tế quốc tế tại Bến Tre

29/10/2018

Tham luận Nông nghiệp 4.0 cho hội nông dân tỉnh Bến Tre

Tham luận: Nông nghiệp 4.0
Tham luận Quản trị cuộc đời

27/10/2018

Tham luận Quản trị cuộc đời và định hướng tương lai cho nữ kỹ sư tài năng tương lai của Intel năm 2018

09/10/2018

Tham luận chiến tranh thương mại Trung -Mỹ tại Hội doanh nghiệp quận Tân Phú

Tham luận: chiến tranh thương mại Trung -Mỹ
Tham luận mời CEO

30/08/2018

Tham luận mời CEO tại Hồi Doanh nghiệp Bình Chánh, Quận 11, Bình Tân.

25/07/2018

Tham luận liên kết phát triển sản phẩm công nghiệp tiêu biểu TPHCM

Tham luận liên kết phát triển sản phẩm công nghiệp tiêu biểu TPHCM
Tham luận về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý kinh tế tại quận Tân Phú

20/06/2018

Tham luận về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý kinh tế tại quận Tân Phú

09/06/2018

Tham luận về lựa chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu TPHCM tại Hiệp hội DN thành phố Hồ Chí Minh

Tham luận về lựa chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu TPHCM
Tham luận quản lý nhà nước trong bối cảnh mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu

30/05/2018

Tham luận quản lý nhà nước trong bối cảnh mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu

24/05/2018

Tham luận bối cảnh kinh doanh mới tại Bình Dương

Tham luận bối cảnh kinh doanh mới tại Bình Dương
Tham luận tại làm chủ thiết kế để chuyển từ CMT sang ODM tại TPHCM

12/04/2018

Tham luận làm chủ thiết kế để chuyển từ CMT sang ODM tại TPHCM

03/03/2018

Tham luận tại Họp mặt đầu năm giữ UBND tỉnh Trà Vinh với Doanh nghiệp: Tham luận phát triển DNNVV trong năm 2018

Tham luận tại Họp mặt đầu năm giữ UBND tỉnh Trà Vinh với Doanh nghiệp: Tham luận phát triển DNNVV tr
Hội thảo an ninh tài chính quốc gia

20/01/2018

Hội thảo an ninh tài chính quốc gia

21/12/2017

Hội thảo Tìm kiếm giải pháp đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước

Hội thảo Tìm kiếm giải pháp đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước
Cafe doanh nhân tại Huế: Ứng xử của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

16/12/2017

Cafe doanh nhân tại Huế: Ứng xử của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

10/12/2017

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Chia sẻ: Phát triển năng lực khởi nghiệp Phụ nữ Cà Mau

05/12/2017

Chia sẻ: Phát triển năng lực khởi nghiệp Phụ nữ Cà Mau

08/12/2017

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ tại Đại học Công nghiệp (S8/12)

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ tại Đại học Công nghiệp (S8/12)
Chia sẻ phương pháp lập kế hoạch kinh doanh tại Bến Tre

24/11/2017

Chia sẻ phương pháp lập kế hoạch kinh doanh tại Bến Tre

07/12/2017

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường UEH (C07/12/2107)

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường UEH (C07/12/2107)
Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ tại UEH (C23/11)

23/11/2017

Họp hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ tại UEH (C23/11)

29/11/2017

Phổ biến kiến thức Khởi nghiệp cho các tuyên truyền viên trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017 (S29/11)

Phổ biến kiến thức Khởi nghiệp cho các tuyên truyền viên trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017 (S29/11)
Xét duyệt đề tại tại NTTU (C21/11)

21/11/2017

Xét duyệt đề tại tại NTTU (C21/11)

25/11/2017

Tham dự hội thảo tại đại học Tài chính Marketing

Tham dự hội thảo tại đại học Tài chính Marketing (S25/11)
Tham dự hội thảo tại Đại học kinh tế Luật (S21/11)

21/11/2017

Tham dự hội thảo tại Đại học kinh tế Luật: Tham luận vai trò của hạt nhân của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế bền vững

10/11/2017

Tham dự toạ đàm tư chủ tài chính trường cao đẳng, trung cấp thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự toạ đàm tư chủ tài chính trường cao đẳng, trung cấp thành phố Hồ Chí Minh
Họp hội động xét duyệt đề tài (BT)

02/11/2017

Họp hội động xét duyệt đề tài (BT)

06/10/2017

Hội thảo phát triển thương hiệu doanh nghiệp TPHCM - Sở Công thương TPHCM ng những hội nghị trù bị quan trọng cho Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra vào tháng 11.

Hội thảo phát triển thương hiệu doanh nghiệp TPHCM
Hội thảo tối ưu hoá chuỗi cung ứng - Hội cơ khí điện TPHCM

12/10/2017

Hội thảo tối ưu hoá chuỗi cung ứng - Hội cơ khí điện TPHCM

14/10/2017

Lớp CEO tại Kiên Giang

Lớp CEO tại Kiên Giang
Hội thạo Chào Tân sinh viên tại NTT

12/10/2017

Hội thảo Chào Tân sinh viên tại NTT

27/10/2017

Hội thảo Phát triển năng lực khởi nghiệp

Hội thảo Phát triển năng lực khởi nghiệp
Chia sẻ phát triển năng lực khởi nghiệp thanh nhiên huyện Bình Chánh

17/09/2017

Chia sẻ phát triển năng lực khởi nghiệp thanh nhiên huyện Bình Chánh

14/09/2017

Đối thoại doanh nghiệp chủ đề phát triển năng lực khởi nghiệp tai TP Cần Thơ

Đối thoại doanh nghiệp chủ đề phát triển năng lực khởi nghiệp tai TP Cần Thơ
Tham luận tại hội thảo phát triển DN TPHCM tại Viện nghiên cứu Kinh tế TPHCM

06/09/2017

Tham luận tại hội thảo phát triển DN TPHCM tại Viện nghiên cứu Kinh tế TPHCM

18/08/2017

Tập huấn lập dự án chuyên sâu tại Bến Tre

Tập huấn lập dự án chuyên sâu tại Bến Tre
Khảo sát cùng đoàn liên ngành tư doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

02/08/2017

Khảo sát cùng đoàn liên ngành tư doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

25/07/2017

Chia sẻ với các bác nông dân cách làm ăn tại Bạc Liêu

Chia sẻ với các bác nông dân cách làm ăn tại Bạc Liêu
Tham luận tại hội thảo: Bạn đã sẵn sàng lên doanh nghiệp tại Bến Tre

20/07/2017

Tham luận tại hội thảo: Bạn đã sẵn sàng lên doanh nghiệp tại Bến Tre

17/07/2016

Tập huấn lập dự án chuyên sâu tại Bình Thuận

Tập huấn lập dự án chuyên sâu tại Bình Thuận
Tham luận tại hội thảo: Tái cấu trúc DN trong bối cảnh hội nhập

15/07/2017

Tham luận tại hội thảo: Tái cấu trúc DN trong bối cảnh hội nhập

07/07/2017

Tư vấn tổ hợp tác trồng nấm xoá nghèo tại Bến Tre.

Tư vấn tổ hợp tác trồng nấm xoá nghèo tại Bến Tre.
Phát triển năng lực khởi nghiệp tại Đại học Đồng Tháp

01/01/1970

Phát triển năng lực khởi nghiệp tại Đại học Đồng Tháp

28/06/2017

Tập huấn cán bộ tư vấn chương trình khởi nghiệp tại Bến Tre

Tập huấn cán bộ tư vấn chương trình khởi nghiệp tại Bến Tre
Chia sẻ phát triển năng lực khởi nghiệp tại Đồng Nai

25/06/2017

Chia sẻ phát triển năng lực khởi nghiệp tại Đồng Nai