Chiến lược kinh doanh đảm bảo tuân thủ về cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế

Date: - View: 1098 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2019). "Chiến lược kinh doanh đảm bảo tuân thủ về cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". Hội thảo khoa học chủ đề: Cam kết về lao động trong Hiệp định CPTPP và EVFTA: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hội nhập Quốc tế TPHCM và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Ngày 08/11/2019.

Tóm tắt:

Doanh nghiệp thực hiện các cam kết về lao động trong các FTA thế hệ mới không chỉ đáp ứng nhu cầu của người mua hàng mà quan trọng hơn hết sẽ góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển nhân lực, thúc đẩy sáng tạo và gia tăng năng suất của lao động. Các cam kết về môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử, không lao động cưỡng bước, lương thưởng,...của các FTA, doanh nghiệp nên xem như là mức tối thiểu để đáp ứng cho người lao động. Muốn động viên lao động làm việc cần đáp ứng nhu cầu và môi trường làm việc tốt hơn các cam kết. Doanh nghiệp nên lòng ghép các cam kết về lao động trong xác định sứ mệnh, giá trị cốt lõi, tầm nhìn đến cụ thể hoá trong các quy trình, và hoạt động phát triển nguồn nhân lực.

 

LIÊN KẾT
FANPAGE