CHÍNH SÁCH KHÔI PHỤC KINH TẾ HIỆN NAY

Date: - View: 879 - By:

Để khôi phục kinh tế thích ứng với bối cảnh dịch Covid, cần trọng tâm như sau:

Một là, Chính sách kiểm soát dịch nhất quán, ổn định theo hướng chấp nhận sống chung với Covid (có bài ở báo SGGP từ tháng 8).

Hai là, Khơi thông dòng chảy các nguồn lực: hàng hoá, dịch vụ, lao động, dòng vốn.

Ba là, Kích cầu tập trung vào lĩnh vực tạo nhiều việc làm và thúc chuyển đổi số.

Bốn là, Tín dụng cho DNNVV: đẩy mạnh cho thuê tài chính; không để nhảy nhóm nợ cho DN. Kiểm soát trục lợi đối với thị trường cung cấp SPDV y tế.

KHAI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 20H NGÀY 26/10/2021

KHAI GIẢNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 20H NGÀY 15/11/2021

LIÊN KẾT
FANPAGE