CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ PHỔ THÔNG

Date: - View: 1002 - By:

TS Huỳnh Thanh Điền

 

 

Một số hoạt động huấn luyện cho đội ngũ giáo viên dạy phổ thông của Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền:

LIÊN KẾT
FANPAGE