Cơ chế đặc thù: TP.HCM cần tận dụng nguồn lực và cải thiện dịch vụ công

Date: - View: 1165 - By:

Cơ chế đặc thù: TP.HCM cần tận dụng nguồn lực và cải thiện dịch vụ công

TUYẾT ÂN - HOÀNG DUY 28/12/2018

 TP.HCM cần thay đổi cách tiếp cận theo hướng đột phá trong chính sách, tận dụng cơ chế đặc thù để tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

LIÊN KẾT
FANPAGE