Công bố khoa hoc

NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG

NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG

Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt với nhiều hoạt động mang tính đặc thù nhưng có nhiều điểm tương đồng với quản trị một doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và dịch vụ thông thường. Kết quả...
Xem thêm ►
Using supply chain integration theory for establishing industrial cluster

Using supply chain integration theory for establishing industrial cluster

Abstract. In an economy, the product of one industry is the input to another, the product of one enterprise is the input of another business and the end consumer. Countries that know how to create industry linkages to attract businesses to participate...
Xem thêm ►
Chiến lược kinh doanh đảm bảo tuân thủ về cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế

Chiến lược kinh doanh đảm bảo tuân thủ về cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế

- Huỳnh Thanh Điền (2019). "Chiến lược kinh doanh đảm bảo tuân thủ về cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". Hội thảo khoa học chủ đề: Cam kết về lao động trong Hiệp...
Xem thêm ►
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền (2019). "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh...
Xem thêm ►
Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh". Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù phát...
Xem thêm ►
Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre". Tham luận tại Hội nghị: Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre....
Xem thêm ►
Liên kết phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển công nghiệp cần đặt trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Trong chiến lược phát triển tổng thể, Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo vai trò của trung tâm phân phối, kết...
Xem thêm ►
Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nhân lực ngành du lịch

Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nhân lực ngành du lịch

Giá trị của các sản phẩm du lịch phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người nên nguồn nhân lực trong ngành du lịch không đơn thuần chỉ là lao động mà còn là linh hồn của sản phẩm, có tác dụng thu...
Xem thêm ►
QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG VỚI AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA: CẢNH BÁO VÀ GỢI Ý CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG VỚI AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA: CẢNH BÁO VÀ GỢI Ý CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền (2018). "Quan hệ giữa nợ công với an ninh tài chính quốc gia: Cảnh báo và gợi ý cho Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường đại học Tài chính Marketing (tổ chức ngày 20/01/2018). Nhà...
Xem thêm ►
Tạo lập môi trường thúc đẩy ý định đến hành động khởi nghiệp

Tạo lập môi trường thúc đẩy ý định đến hành động khởi nghiệp

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Tạo lập môi trường thúc đẩy ý định đến hành động khởi nghiệp". Hội thảo Khoa học "Tìm kiếm giải pháp đưa TP.HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước". Viện...
Xem thêm ►
Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Hội thảo khoa học "Đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng trong điều kiện 4.0". Đại học...
Xem thêm ►
Hướng đến sử dụng bền vững đất đai tại Việt Nam: hiện trạng và khung phân tích đất bền vững theo thô

Hướng đến sử dụng bền vững đất đai tại Việt Nam: hiện trạng và khung phân tích đất bền vững theo thô

Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2017). "Hướng đến sử dụng bền vững đất đai tại Việt Nam: hiện trạng và khung phân tích đất bền vững theo thông lệ quốc tế". Hội thảo công cụ quản lý đất...
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE