Cùng với thu hút, cần nâng chất cán bộ hiện tại

Date: - View: 1388 - By:

Trích trong bài: Chính sách đặc biệt thu hút, giữ chân nhân tài của tác giả Kiều Phòng- Mạnh Hoà-SGGP 

Cùng với thu hút, cần nâng chất cán bộ hiện tại

Khả năng của con người là vô chừng, khả năng đó có chuyển hóa thành kết quả đóng góp cho sự tiến bộ xã hội hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. TPHCM đặt ra vấn đề thu hút nhân tài với thước đo khá nhiều tiêu chí về học hàm, học vị, công trình… và gợi ý khá nhiều chế độ để thu hút người tài, với mong muốn họ đóng góp nhiều hơn.
Soi rọi các tiêu chí đó, nhiều người trong bộ máy chính quyền hiện tại cũng có khả năng đáp ứng. Vấn đề là nhiều người đang làm việc dưới mức khả năng, bởi thiếu động lực. Đó có thể là do lương thấp, thiếu tự do phát triển sáng kiến, thiếu sự tôn trọng chính kiến cá nhân hoặc cơ hội thăng tiến hạn hẹp…
Người tài trong hệ thống hiện tại còn không có “đất” phát huy năng lực, vậy những người bên ngoài làm sao dám cống hiến, dù chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Do vậy, cùng với việc thu hút nhân tài, cần tạo “bầu không khí phấn khởi” cho cán bộ hiện tại, ít nhất là làm việc bằng với khả năng của họ, cũng sẽ tạo được năng suất, hiệu quả lớn hơn. Khi làm được như vậy, tự khắc những người tài sẽ quy tụ, nhiệt tình hiến kế và chính quyền sẽ không thiếu việc hay, ý nghĩa để làm cho dân.
TS HUỲNH THANH ĐIỀN
http://www.sggp.org.vn/chinh-sach-dac-biet-thu-hut-giu-chan-nhan-tai-524958.html
LIÊN KẾT
FANPAGE