Đào tạo

HỘI THẢO THÁNG 2: ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI. 20H, CHỦ NHẬT 27/02

HỘI THẢO THÁNG 2: ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI. 20H, CHỦ NHẬT 27/02

Điều hành doanh nghiệp cần rất nhiều kỹ năng chuyên môn, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ nhân sự, tài chính, đầu tư, cung ứng, sản xuất, bán hàng, dự án,...Mỗi hoạt động đều có chuyên môn nghiệp...
Xem thêm ►
THỰC HÀNH XÂY DỰNG DÒNG TIỀN, KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH (LỚP CFO, NGÀY 4,6/11/2019)

THỰC HÀNH XÂY DỰNG DÒNG TIỀN, KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH (LỚP CFO, NGÀY 4,6/11/2019)

Dữ liệu thực hành xây dựng dòng tiền, kế hoạch ngân sách và phân tích báo cáo tài chính
Xem thêm ►
KHAI GIẢNG: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (25/10/2019)

KHAI GIẢNG: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (25/10/2019)

Các bước lập và đánh giá hiệu quả dự án; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Xây dựng dòng tiền và tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án như NPV, IRR, PP,...; Kỹ thuật phân tích...
Xem thêm ►
Khoá đào tạo Giám đốc tài chính

Khoá đào tạo Giám đốc tài chính

Khoá học được thiết kế nhằm phát triển năng lực quản trị tài chính cho giám đốc và quản lý các bộ phận trong doanh nghiệp.
Xem thêm ►
Đào tạo gắn với trải nghiệm thực tiễn

Đào tạo gắn với trải nghiệm thực tiễn

Với cách học tập trải nghiệm, người học là trung tâm tương tác với các đối tượng trong thực tiễn; giảng viên là người kiến tạo tình huống, cung cấp nguồn tài liệu và tiếp sức cho sinh viên tư...
Xem thêm ►
Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

- Tư duy quản trị chi phí dựa trên giá trị làm ra và tổi thiểu chi phí ẩn, lãng phí. - Xác định các tiêu chuẩn, định mức chi phí tiến bộ - Thiết lập cơ chế hoạt động theo chuẩn mực chi phí tiến...
Xem thêm ►
Quản lý dự án công việc

Quản lý dự án công việc

- Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của giám đốc/ trưởng nhóm dự án. - Lập kế hoạch triển khai dự án: xác định mục tiêu, lập tiến độ, kế hoạch nguồn lực, chi phí cho dự án - Phân công thực hiện...
Xem thêm ►
Tổ trưởng sản xuất

Tổ trưởng sản xuất

- Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. - Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một...
Xem thêm ►
Khoá đào tạo Thiết lập và Thẩm định dự án đầu tư

Khoá đào tạo Thiết lập và Thẩm định dự án đầu tư

− Thiết kế hệ thống quản lý (quy chế và quy trình) công tác đầu tư trong doanh nghiệp/ tổ chức. − Nắm được phương pháp để khám phá và phát triển ý tưởng đầu tư thành kế hoạch. − Lập được...
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE