Định hướng đầu tư trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Date: - View: 1043 - By:

Định hướng đầu tư trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (Chia sẻ với học viên cao học khoa tài chính ngân hàng - ĐH Tài chính Marketing)

https://drive.google.com/open?id=1XV7eBLg-4Gr4ATPoU8fb6WFbN93b2AFn

 

LIÊN KẾT
FANPAGE