EBOOK: KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP

Date: - View: 1535 - By:

ĐẶT MUA TẠI ĐÂY

 

Kiến tạo môi trường khởi nghiệp, thúc đẩy kinh doanh chân chính là căn cơ của kế sách khởi nghiệp. Điều quan trọng nhất là tạo ra được nền tảng chính quyền liêm chính, thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật trong kinh doanh, giáo dục ý thức trân trọng những giá trị đem lại lợi ích cho xã hội và lên án mạnh mẽ những hành vi kinh doanh gây nguy hại đến cộng đồng ngay từ bậc học tiểu học và phổ thông. Chính quyền phải tạo ra được môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch theo nguyên tắc đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận được đánh đổi bằng việc tạo ra lợi ích cho người chấp nhận trả tiền và đem lại tiến bộ cho xã hội.

Có 3 nguồn phát triển doanh nghiệp bao gồm: doanh nghiệp khởi sự mới, doanh nghiệp hiện có phát triển thêm quy mô và chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Ứng với mỗi nguồn cần trọng tâm chính sách trợ giúp khác nhau bởi những đặc thù khác nhau, mỗi giai đoạn khởi nghiệp cũng cần chính sách hỗ trợ khác nhau. Xuyên suốt quá trình kiến tạo môi trường khởi nghiệp là khơi dậy tinh thần kinh doanh chân chính. Doanh nghiệp chỉ sống tốt trong môi trường hội đủ các yếu tố như khách hàng, nhà cung cấp, cạnh tranh công bằng; có đủ các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, kho bãi, mặt bằng sản xuất, tài chính, viễn thông,... và khi doanh nghiệp hoạt động thuận lợi thì hạt giống của khởi nghiệp sẽ nhanh chóng sinh sôi, nảy nở, lan rộng.

Để kiến tạo môi trường khởi nghiệp, cần cơ chế chính sách để các thành phần trong hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp cung ứng đầu vào; trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức tài chính,... sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng thời, cần tạo lập môi trường thúc đẩy khởi nghiệp sao cho việc gia nhập hoặc rời khỏi thị trường dễ dàng và ít gặp các rủi ro về pháp lý; đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo liêm, chính, vô tư và nhiệt tình theo đúng với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, cuốn sách “Kiến tạo Môi trường khởi nghiệp” tập hợp các bài phân tích và đề xuất xoay quanh chính sách thúc đẩy phát triển tinh thần khởi nghiệp tích cực, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và những góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đồng hành cùng doanh nghiệp. Các đề xuất gắn với hành động của từng đối tượng: gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, chính phủ, chính quyền địa phương phối hợp cùng hành động kiến tạo môi trường khởi nghiệp.

Các bài viết, phân tích bao gồm một số kết quả nghiên cứu đã được các báo đài đăng tải và thể hiện quan điểm cá nhân cũng như góc nhìn của tác giả trong quá trình nghiên cứu, tham gia các diễn đàn, hội thảo về khởi nghiệp. Mong rằng cuốn sách sẽ mang đến một góc nhìn để các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách tham khảo góp phần xây dựng những chương trình, giải pháp kiến tạo môi trường khởi nghiệp cho nước nhà.

LIÊN KẾT
FANPAGE