Giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng công cụ slover trên Excel

Date: - View: 1435 - By:

Hướng dẫn giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng công cụ slover trên Excel

https://drive.google.com/file/d/1qL_37o18NoHF742WWDWXDoPxK_je6EI9/view?usp=sharing

LIÊN KẾT
FANPAGE