Hội thảo chuyên đề: Kinh doanh trong bối cảnh

Date: - View: 670 - By:

Thời gian: 20h-22h, thứ 7, ngày 23/10/2021
Diễn giả: TS Huỳnh Thanh Điền
Nội dung:
- Tác động của dịch Covid19 đế kinh tế  thế giới, việt nam và doanh nghiệp
- Xu hướng kinh doanh mới
- Lựa chọn cách thức thay đổi thích nghi với bối cảnh mới
- Tạo lập lợi thế kinh doanh mới.
Liên hệ: 0988868470 (thầy Điền)
Miễn phí tham dự
Đăng ký tại đây

 

KHAI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 20H NGÀY 26/10/2021

KHAI GIẢNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 20H NGÀY 15/11/2021

LIÊN KẾT
FANPAGE