HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Date: - View: 1367 - By:

KHOÁ HỌC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Khai giảng vào thứ 2 hàng tuần: Học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ 8 giờ đến 9 giờ (5 buổi/khoá)

Học trực tuyến: meet google.

Liên hệ: 0988868470, email: thanhdien82@gmail.com.

Học viên đăng ký: TẠI ĐÂY

 

MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

- Các bước phát triển dự án đầu tư

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

- Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel

- Phân tích rủi ro dự án với Excel

- Thực hành phân tích dự án tài chính cụ thể

 

LỊCH HỌC

Buổi 1: Phát triển ý tưởng dự án đầu tư

Nội dung:

- Hình thành ý tưởng đầu tư

- Đánh giá sơ bộ ý tưởng đầu tư

- Tranh thủ sự đồng thuận

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Thẩm định dự án

 

 Buổi 2:  Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi

Nội dung:

- Phân tích pháp lý

- Phân tích vị trí

- Phân tích thị trường

- Phân tích kỹ thuật

- Phân tích nhân lực

- Phân tích tài chính

- Phân tích rủi ro

Bài đọc: sẽ gửi qua zalo

 

Buổi 3:  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án (thực hành Excel)

Nội dung:

- Dòng tiền dự án

- Hiện giá thuần (NPV)

- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)

- Thời gian hoàn vốn (PP)

- Các chỉ tiêu khác

Bài đọc: sẽ gửi qua zalo, email cho học viên

 

Buổi 4:  Phân tích rủi ro dự án với excel

Nội dung:

- Phân tích điểm hoà vốn

- Phân tích độ nhạy một chiều

- Phân tích độ nhạy 2 chiều

Bài đọc: cập nhật vào ngày học

Câu hỏi ôn tập: sẽ gửi qua zalo, email cho học viên

 

Buổi 5:  Thực hành phân tích dự án hoàn chỉnh với Excel

Nội dung:

- Thiết lập thông số

- Kế hoạch tài chính: Vay và trả nợ; kế hoạch thu nhập; dòng tiền

- Tính toán chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án: NPV, IRR, PPP

- Phân tích rủi ro: độ nhạy 1 chiều, 2 chiều, điểm hoà vốn

LIÊN KẾT
FANPAGE