KHAI GIẢNG: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (25/10/2019)

Date: - View: 1497 - By:

Được sự hỗ ngân sách của TP HCM, Học viên tham dự miễn phí (chỉ đóng phí teabreak)
Tối mai (THỨ 6, NGÀY 25/10/2019), Thầy Khai giảng lớp LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
Địa chỉ học: Phòng 12- Số 357 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

LỊCH HỌC: 18 giờ các ngày 25/10 và các ngày 1,8,15,16 tháng 11 năm 2019

GV: TS Huỳnh Thanh Điền

Đăng ký: anh Thuận - 0971173596

Chuyên

đề

Nội dung

Ghi chú

01

Quy trình phát triển dự án

Mục tiêu:

Cung cấp cho học viên kiến thức về quy trình phát triển dự án đầu tư từ khám phá ý tưởng thành kế hoạch và từ kế hoạch triển khai đưa vào vận hành dự án trong đời thực.

Nội dung:

 • Đề xuất ý tưởng đầu tư: cơ sở đề xuất ý tưởng dựa trên lợi thế nội tại và tận dụng cơ hội bên ngoài.
 • Đánh giá ý tưởng: Phương pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá, thực hiện đánh giá. Kết quả đánh giá ý tưởng là lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Tranh thủ sự đồng thuận: lý do cần tranh thủ sự đồng thuận, sự đồng thuận bên trong, sự đồng thuận bên ngoài.
 • Lập hồ sơ dự án: kết cấu của hồ sơ dự án; nội dung của hồ sơ dự án bao gồm báo cáo đánh giá rải rác, văn bản pháp lý liên quan, báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Thẩm định dự án: ai thẩm định dự án, tiêu chí thẩm định dự án, phương pháp thẩm định.
 • Quyết định đầu tư: căn cứ quyết định đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư.
 • Xin cấp phép đầu tư.

 

02

Báo cáo nghiên cứu khả thi

Mục tiêu:

Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Nội dung:

 • Kết cấu báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Phân tích pháp lý: điều kiện kinh doanh, chính sách hỗ trợ, chính sách hạn chế của chính phủ, chính quyền địa phương.
 • Phân tích vị trí: bản vẽ hiện trạng, quy hoạch vùng, phân tích điều kiện đầu vào, cơ sở hạ tầng, lợi thế thương mại, bất lợi trong triển khai dự án từ vị trí.
 • Phân tích thị trường: phân tích cầu, đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, thiết kế sản phẩm, định vị sản phẩm theo phân khúc thị trường, chiến lược marketing, phân phối sản phẩm dự án.
 • Phân tích kỹ thuật: Từ sản phẩm được xác định ở phần phân tích thị trường, cần lựa chọn công nghệ phù hợp như thế nào: thiết kế mặt bằng, dây truyền công nghệ, thiết bị đầu tư, chi phí đầu tư cố định, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử.
 • Phân tích nhân lực: Làm thế nào để vận hành dự án hiệu quả? Cần xem xét đến các nội dung cơ cấu tổ chức, quy trình hướng dẫn công việc, chức danh trong dự án, đào tào, tuyển dụng. Trong nhiều trường hợp cần phân tích cung lao động.
 • Đánh giá tác động môi trường: nguồn gây ô nhiểm, biện pháp xử lý, chi phí xử lý.
 • Phân tích tài chính:          

            + Thiết kế thông số

            + Kế hoạch đầu tư

            + Kế hoạch nguồn vốn

            + Kế hoạch vay và trả nợ

            + Kế hoạch khấu hao

            + Kế hoạch thu nhập

            + Kế hoạch vốn lưu động

            + Kế hoach dòng tiền theo quan điểm chủ sở hữu (EPV)

            +Kế hoạch dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV)

            + Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án: NPV, IRR, PP, B/C, ADSCR, DSCR.

 • Phân tích rủi ro:

+ Phân tích định tính rủi ro: các khía cạnh của rủi ro, giải pháp ngăn ngừa, giải pháp giảm thiệt hại.

+ Phân tích định lượng rủi ro: phân tích độ nhạy 1 chiều, 2 chiều, phân tích mô phỏng.

 • Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội

 

03

Thẩm định dự án

Mục tiêu:

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về các chỉ tiêu thẩm định dự án định tính và định lượng, cũng như phương pháp tiến hành thẩm định dự án.

Nội dung:

 • Các tiêu chí thẩm định: kinh nghiệm chủ đầu tư, tính rủi ro, khả năng dễ kiểm soát, pháp lý, nâng cao uy tín cho nhà đầu tư.
 • Phương pháp tiến hành thẩm định dự án:

+ Lập hội đồng thẩm định

+ Xác định trọng số cho từng tiêu chí thẩm định

+ Tính điểm bình quân các tiêu chí thẩm định

+ Kết luận về tính khả thi dự án

 

04

Lựa chọn dự án

Mục tiêu:

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản lựa chọn các dự án đầu tư tốt nhất, cũng như tầm quan trọng của chúng đối với sự tồn vong của một doanh nghiệp.

Nội dung:

 • Vì sao phải lựa chọn dự án.
 • Mối quan hệ giữa các dự án trong cùng một tổ chức, một quốc gia.
 • Lựa chọn tổ hợp dự án bổ sung nhau
 • Lựa chọn các dự án loại trừ nhau
 • Những nguy cơ dẫn đến phá sản của các doanh nghiệp khi không biết lựa chọn dự án: Tình huống phá sản nhiều doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2007-2012.

 

05

Suất chiết khấu dự án

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên nắm được kiến thức và kỹ năng xây dựng suất chiết khấu được sử dụng trong chiết khấu dòng tiền nhằm tính toán NPV của dự án.

Nội dung:

 • Vì sao phải chiết khấu dòng tiền tương lai của dự án về hiện tại.
 • Khái niệm suất chiết khấu.
 • Các phương pháp xác định suất chiết khấu dự án.
 • Những sai lầm thường gặp trong xác định suất chiết khấu.

 

LIÊN KẾT
FANPAGE