Khoá đào tạo quản trị cấp trung tại Công ty Du lịch Phú Thọ

Date: - View: 1145 - By:

Giảng viên: TS Huỳnh Thanh Điền

Nội dung:

Công việc của nhà quản trị cấp trung;

Kỹ năng giao việc và hướng dẫn nhân viên;

Kỹ năng giải quyết xung đột;

Kỹ năng động viên người lao động

Thảo luận kỹ năng giao việc

Thảo luận về kỹ năng giao việc

Thực hành kỹ năng giao việc

Thực hành hướng dẫn nhân viên

Thực hành giải quyết xung đột

Thực hành giải quyết xung đột

LIÊN KẾT
FANPAGE