Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Date: - View: 2264 - By:

Kiểm soát chi phí

Mục tiêu: Quản trị chi phí theo nguyên tắc giá trị làm ra, cắt giảm chi phí ẩn, lãng phí trong doanh nghiệp.

Nội dung:

  • Tư duy quản trị chi phí dựa trên giá trị làm ra và tổi thiểu chi phí ẩn, lãng phí.
  •  Xác định các tiêu chuẩn, định mức chi phí tiến bộ
  • Thiết lập cơ chế hoạt động theo chuẩn mực chi phí tiến bộ
  • Lập kế hoạch kinh doanh và tài chính theo tiêu chuẩn tiến bộ
  • Theo dõi để xác định mức biến động
  • Phát triển các giải pháp kiểm soát chi phí
  • Các lãng phí thường gặp. 

Các bài viết có liên quan của TS Huỳnh Thanh Điền:

Sáu nguyên tắc kiểm soát chi phí ẩn: 

https://doanhnhansaigon.vn/goc-nha-quan-tri/6-nguyen-tac-kiem-soat-chi-phi-an-1056960.html

Lời khuyên quản trị chi phí hiệu quả:

https://doanhnhansaigon.vn/goc-nha-quan-tri/loi-khuyen-quan-tri-chi-phi-hieu-qua-1085937.html

 

Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Đào tạo vấn CEC
Địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Email: daotaocec.2018@gmail.com

ĐT: 08 65 93 81 75

LIÊN KẾT
FANPAGE