Kiên quyết bước qua trở lực mới cải cách thành công

Date: - View: 1269 - By:

 

(Trích phát biểu của TS Huỳnh Thanh Điền trong bài "Trông chờ thay đổi thật sự trong công tác cán bộ  - SGGP - 14/5/2018)
Việc Trung ương ban hành nghị quyết về cải cách tiền lương thể hiện quyết tâm chính trị cao để thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Điểm sáng của đề án cải cách tiền lương lần này là xây dựng thang bảng lương theo vị trí công việc và đảm bảo cuộc sống của cán bộ, công chức, sẽ tạo động lực cho cán bộ, công chức phấn đấu làm việc, sáng tạo để nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.
Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan lập pháp, hành pháp cần sớm có kế hoạch hành động cụ thể trong việc soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật về thang bảng lương, cơ cấu lại bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, cân đối nguồn thu ngân sách dành cho trả lương theo cơ chế mới. 
Việc ban hành các quy định phải đảm bảo tính khoa học từ phân tích công việc, thiết kế bộ máy, xác định chức danh công việc, số lượng nhân sự cho từng chức danh, mức lương, tiền thưởng, tiêu chí đánh giá dùng làm cơ sở trả lương và thăng tiến trong khu vực công.
Thay đổi chính sách lương là một công cuộc đổi mới trong quản trị nhà nước nên sẽ vấp phải những trở lực. Đó là khả năng cán bộ hiện tại lo sợ mất việc, giảm lương, không thích ứng…; là sự nể nang trong việc sắp xếp lại bộ máy, xung đột nội bộ của các cơ quan. Những điều này sẽ cản trở quá trình triển khai đề án.
Do vậy, trong kế hoạch hành động phải đề ra lộ trình từ xua tan trở lực, đến tăng tốc thay đổi từ dễ đến khó nhằm đảm bảo có được thành công ngay từ những hành động đầu tiên trong quá trình cải cách tiền lương. Từ đó tạo được sự động thuận sâu rộng trong xã hội.
Cùng với cải cách tiền lương, một vấn đề tác động đến đông đảo người dân là cải cách BHXH. Điểm đáng lưu ý nhất trong đề án cải cách BHXH là thu hút và mở rộng đối tượng tham gia BHXH và bảo đảm cân đối thu chi bền vững. 
Thu nhập và việc làm là hai yếu tố quyết định quỹ BHXH. Muốn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho dân cần khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân thông qua tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn, thu hút dòng vốn vào sản xuất. Khi một nền kinh tế phát triển bền vững thì đối tượng tham gia BHXH tự khắc sẽ tăng lên.
 
LIÊN KẾT
FANPAGE