Kinh tế vi mô

Date: - View: 1568 - By:

Bải giảng trực tuyến môn học Kinh tế vi mô của TS Huỳnh Thanh Điền:

Lịch phát sẽ được giảng viên thông báo với học viên đang tham gia các lớp học tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=4ZkpxRox6-s&list=PLMPBJgANFOpExglGl4auAYG6hxNNAlR78

 

LIÊN KẾT
FANPAGE