Lớp học: Sản xuất xanh - tuần hoàn khai giảng 20h, ngày 27/6/2023

Date: - View: 2308 - By:
 
 
 

Đầu tư nhà máy sản xuất xanh -  tuần hoàn

Yêu cầu nhà máy sản xuất xanh, tuần hoàn gần như bắt buộc trong vòng 3 năm tới. Bởi thị trường các nước đang áp đặt tiêu chuẩn về sản xuất xanh, tuần hoàn. 

Doanh nghiệp cần cơ cấu lại nhà máy theo hướng sản xuất xanh, tuần hoàn để tiếp tục có cơ hội phát triển trong bối cảnh mới. Có hai cách đầu tư theo hướng này: (1) đầu tư cơ cấu lại nhà máy hiện có; (2) đầu tư nhà máy mới đáp ứng điều kiện xanh, tuần hoàn.
Phương pháp xác định thị trường, sản phẩm, thiết kế quy trình công nghệ, thiết bị, tổ chức vận hành như thế nào? đánh giá hiệu quả ra sao là câu hỏi cần được giải đáp.
Khoá học được thiết kế nhằm giúp cho các chủ doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đầu tư theo hướng xanh hoá, tuần hoàn. 
 
Nội dung khoá học:
1. Yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất xanh - tuần hoàn của các thị trường (1 buổi)
2. Mô hình nhà máy sản xuất xanh (1 buổi)
3. Lập dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư sản xuất xanh (2 buổi)
4. Huy động vốn sản xuất xanh (1 buổi)
5. Phương án chuyển đổi nhà máy  mô hình mới sản xuất xanh-tuần hoàn (1 buổi)
 
Thời lượng khoá học: 5 buổi
Hình thức học: trực tuyến (google meet)
Khai giảng: 20h ngày 20/6/2023- Các tối thứ 3,5.
Giảng viên: TS Huỳnh Thanh Điền
Học phí: 1tr/khoá (5 buổi).
Đối tượng học: Chủ doanh nghiệp hoặc Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. 
 
 
LIÊN KẾT
FANPAGE