LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 19: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 17/7/2023)

Date: - View: 2008 - By:

I. THÔNG TIN CHUNG

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 17/7/2023. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4
GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN
HỌC PHÍ: 1TRIỆU ĐỒNG/KHOÁ.
Địa chỉ học: học trực tuyến trên meet google.


II. NỘI DUNG:
Buổi 1. Các bước phát triển dự án:

- Đề xuất dự án

- Phê duyệt chủ trương

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Thẩm định dự án

- Quyết định đầu tư

- Triển khai đầu tư.

Buổi 2. Phân tích khả thi dự án:

- Phân tích pháp lý,

- Vị trí,

- Thị trường,

- Kỹ thuật công nghệ,

- Tác động môi trường,

- Quản lý vận hành

- Phân tích tài chính

- Phân tích rủi ro.
Buổi 3. Xây dựng dòng tiền cho các loại dự án:

- Dòng tiền theo quan điểm chủ sở hữu

- Dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư

- Ứng dụng xây dựng dòng tiền các loại dự án: đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, đầu tư mở rộng, đầu tư mới, dự án khởi nghiệp.

Buổi 4. Đánh giá hiệu quả dự án

- NPV

- IRR

- PP

- DSCR

Buổi 5. Phân tích rủi ro dự án:

- Phân tích độ nhạy,

- Phân tích tình huống,

- Phân tích điểm hoà vốn.

Buổi 6. Lạm phát trong phân tích dự án

- Lạm phát và chỉ số lạm phát

- Dòng tiền thực và dòng tiền danh nghĩa

- NPV thực và danh nghĩa

- Ý nghĩa của phân tích lạm phát trong đánh giá dự án

Buổi 7. Các nhóm báo cáo dự án


ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

 

LIÊN KẾT
FANPAGE