NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Date: - View: 1075 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2019). "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ chức: Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng Nhân dân TPHCM và Viên nghiên cứu Phát triền TPHCM. Ngày 7/11/2019.

Tóm tắt:

Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ khi thành lập đến các hoạt động đầu vào, sản xuất, đầu ra, cũng như kết thúc doanh nghiệp,… đều chịu sự quản lý của nhà nước. Quản lý nhà nước có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành lập doanh nghiệp, tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh, hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian chính quyền Thành phố đã tích cực cải cách hành chính và nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp của các bộ công chức. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa đánh giá cao các nỗ lực đó, các chi phí liên quan đến mặt bằng, vận chuyển, tuân thủ pháp luật,..của doanh nghiệp còn cao. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thành phố cần nhất quán nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh động doanh nghiệp, kích thích tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và khởi nghiệp đổi mới sang tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối được với các địa phương khác trong cả nước và nâng cao tinh thần phục vụ cán bộ quản lý.

Từ khoá: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp, chi phí tuân thủ pháp luật.

LIÊN KẾT
FANPAGE