NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG

Date: - View: 898 - By:

NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG

Huỳnh Thanh Điền - ĐH Nguyễn Tất Thành

Email: thanhdien82@gmail.com- ĐT: 09888868470

Kỷ yếu Hội thảo: “Nhân sự phi tài chính cho Ngân hàng  trong thời kỳ CMCN 4.0”. Hội thảo cấp trường, ĐH Tài Chính Marketing. Ngày 18/11/2020.

Tóm tắt:

Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt với nhiều hoạt động mang tính đặc thù nhưng có nhiều điểm tương đồng với quản trị một doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và dịch vụ thông thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngành quản trị kinh doanh đào tạo nhân lực với nhiều môn học giúp người tốt nghiệp có được năng lực thực hiện nhiều nghiệp vụ tại ngân hàng. Đồng thời các ngân hàng có xu hướng tuyển dụng nhiều vị trí đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Để cử nhân quản trị kinh doanh làm việc tốt tại các vị trí công việc tại ngân hàng, chương trình đạo tạo cần đảm bảo các môn học có liên quan như quản trị tài chính, quản trị rủi ro, thẩm định dự án. Đây là những môn học mà ở một số chương trình đào quản trị kinh doanh không dạy.

Từ khóa: Nhân sự ngân hàng, Nhân sự quản trị cho ngân hàng.

LIÊN KẾT
FANPAGE