PHÁT TRIỂN DOANH NGHIIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH

Date: - View: 1127 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2016). PHÁT TRIỂN DOANH NGHIIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP. Kỷ yếu hội thảo "Vai trò của DNNVV trong phát triển CNHT TPHCM". Viện Nghiên cứu Kinh tế TPHCM. Ngày 28/12/2016.

Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) luôn giữ vai trò rất quan trọng đối với các địa phương khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ (CNHT). Việc hình thành được mạng lưới liên kết giữa DNNVV sản xuất phụ trợ với DN sản xuất đầu cuối toàn cầu được xem là mục tiêu hàng đầu trong các chính sách phát triển DNNVV trong bối cảnh hội nhập. Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích thực trạng tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu của DNNVV trong lĩnh vực CNHT của thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để làm cơ sở cho xây dựng giải pháp phát triển. Kết quả nghiên cứu cho thấy DNNVV ở TPHCM chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu do những hạn chế về công nghệ, nhân lực, vốn và tính liên kết giữa DN đầu cuối với hỗ trợ còn yếu; trong khi đó, nhu cầu của DN sản xuất đầu cuối cũng chưa hướng đến DNNVV nội địa. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách nhằm tạo nên sự liên kết giữa DNNVV với DN sản xuất đầu cuối toàn cầu còn nhiều hạn chế. Để phát triển DNNVV tham gia vào lĩnh vực CNHT cần trọng tâm vào các yếu tố tạo nên sự liên kết giữa DN đầu cuối và hỗ trợ

 

LIÊN KẾT
FANPAGE