Quản lý thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Date: - View: 1051 - By:

Tham luận của TS Huỳnh Thanh Điền: Quản lý thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế . Tại Sở công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Năm 2018

https://drive.google.com/open?id=13Pymeo963GhowNPr5vrkQN6T08xWhZ-5

LIÊN KẾT
FANPAGE