Sách Kinh tế Vĩ mô

Date: - View: 1484 - By:

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh quan trọng của kinh tế học, tập trung nghiên cứu, lý giải các quy luật thay đổi của các hiện tượng tổng quát của nền kinh tế như tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát và các cân đối trong nền kinh tế. Đứng góc độ của nhà hoạch định và điều hành chính sách kinh tế, mục tiêu của bất kỳ chính phủ nào cũng hướng đến đạt sự tăng trưởng ổn định, thất nghiệp, lạm phát ở mức vừa phải và đảm bảo được các cán cân ngân sách, thương mại,…Kinh tế học vĩ mô giúp các nhà hoạch định và điều hành chính sách đưa ra cách lý giải và định hướng chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Đối với doanh nghiệp, điều họ đặc biệt quan tâm là sự thay đổi của môi trường kinh doanh tác động tạo ra cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu kinh tế học vĩ mô giúp doanh nghiệp nắm bắt và dự báo được các quy luật tăng trưởng hoặc suy thoái kinh tế, tận dụng được các cơ hội và tránh né các thách thức từ các biến động vĩ mô như giá cả, lãi suất, tỷ giá, chính sách tài khóa, tiền tệ, ngoại thương.

Giáo trình kinh tế học vĩ mô biên soạn với mục đích cung cấp tài liệu thống nhất trong giảng dạy môn học kinh tế vĩ mô cho bậc cao đẳng, đại học của nhà trường. Giáo trình được kết cấu gồm 8 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về các vấn đề kinh tế vĩ mô: trình bày bức tranh tổng quát về các vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, và khung phân tích kinh tế học vĩ mô.

Chương 2. Đo lường sản lượng quốc gia. Trình bày các chỉ tiêu đo lường thành tựu phát triển kinh tế của một quốc gia, trước hết là trình bày hệ thống tài khoản quốc gia bao gồm tài khoản sản xuất, tài khoản thu nhập và chi tiêu, tài khoản vốn, tài chính và tài khoản quan hệ kinh tế với nước ngoài. Kế đến là trình bày khái niệm và phương pháp tính chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia và cán cân thanh toán. 

Chương 3. Tổng cung, tổng cầu và sản lượng cân bằng: Trình bày các khái niệm và cấu trúc của tổng cầu, tổng cung và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế. Phân tích rõ những biến động kinh tế vĩ mô như sản lượng, việc làm, lãi suất, lạm phát.

Chương 4. Thị trường hàng hóa và tiền tệ: Trình bày cấu trúc của thị trường hàng hóa, tiền tệ và sự tương tác giữa hai thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ thông qua mô hình IS - LM.

Chương 5. Tăng trưởng và chu kỳ kinh tế: Trình bày phương pháp đo lường và các yếu tố ảnh hưởng đến quy luật tăng trưởng kinh tế thông qua nghiên cứu chu kỳ kinh tế.

Chương 6. Thất nghiệp và lạm phát: Trình bày được các khái niệm thất nghiệp và lạm phát, các loại hình thất nghiệp và các nhân tố tác động đến lạm phát. Phân tích được các tác động của thất nghiệp và lạm phát đến nền kinh tế, và sự can thiệp của Chính phủ bằng các chính sách vĩ mô nhằm giảm thiểu thất nghiệp và kiềm chế lạm phát.

Chương 7. Phân tích chính sách vĩ mô: Trình bày tổng quan về chính sách vĩ mô điều tiết các hoạt động trong nền kinh tế từ nhận diện khái niệm, mục tiêu, đến các công cụ, hình thức ban hành và cách thức đánh giá hiệu quả của chúng. Kế đến là đi sâu phân tích các chính sách tài khóa, tiền tệ và ngoại thương.

Chương 8. Thể chế kinh tế: Trình bày mô hình thể chế điều tiết các hoạt động kinh tế, bao gồm các yếu tố cấu thành của thể chế bao gồm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước (chiều dọc, chiều ngang), hệ thống các quy tắc điều tiết các hoạt động kinh tế, công cụ thực thi và kênh phản hồi các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh tế; các trục trặc thường gặp trong thiết kế mô hình thể chế của các quốc gia; vấn đề đạo đức, trách nhiệm của công chức tác động đến tính hiệu quả của thể chế; cuối cùng là kênh tiếp nhận phản hồi của thể chế.

Mỗi chương được kết cấu gồm phần giới thiệu (mục tiêu), nội dung và cuối mỗi chương là câu hỏi và bài tập để giúp học viên tự kiểm tra lại kiến thức sau khi học mỗi chương.

Hy vọng giáo trình là tài liệu hữu ích để sinh viên cao đẳng, đại học học tập môn kinh tế vĩ mô hiệu quả. Do lần đầu xuất bản nên khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn đọc để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. 

Chủ biên: TS Huỳnh Thanh Điền

LIÊN KẾT
FANPAGE