Tạo cơ hội và kết nối doanh nghiệp

Date: - View: 1004 - By:

Tham luận: Tạo cơ hội và kết nối doanh nghiệp. Tại Khoa Kinh tế Phát triển - ĐH Kinh tế TPHCM năm 2017.

https://drive.google.com/open?id=1AxuiktuyI-AZvc1XfnaX_zg3G-AfRT-X

LIÊN KẾT
FANPAGE