Thấu hiểu khách hàng để thiết kế sản phẩm

Date: - View: 1055 - By:

Tham luận của TS Huỳnh Thanh Điền"Thấu hiểu khách hàng để thiết kế sản phẩm". Tại Bến Tre năm 2018

https://drive.google.com/open?id=1rngNi5zGXlLW3wlhzm8jEEadHFovfLN3

LIÊN KẾT
FANPAGE