Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Date: - View: 1218 - By:

Tham luận của TS Huỳnh Thanh Điền: "Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre". Tham luận tại Hội nghị: Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre. Ngày 16/8/2018

https://drive.google.com/open?id=1CKt97JeFMXUlCOysGHUzV-XEQ7bNvjK9

LIÊN KẾT
FANPAGE