THỰC HÀNH XÂY DỰNG DÒNG TIỀN, KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH (LỚP CFO, NGÀY 4,6/11/2019)

Date: - View: 1175 - By:

Thực hành xây dựng dòng tiền và phân tích báo cáo tài chính: (hết thời hạn tải về)

Thực hành xây dựng kế hoạch ngân sách: (hết thời hạn tải về)

 

LIÊN KẾT
FANPAGE