Tư duy quản trị rủi ro

Date: - View: 1190 - By:

TS Huỳnh Thanh Điền

Một kế hoạch quản trị rủi ro từ xa luôn rất cần thiết, nhưng môi trường kinh doanh biến đổi rất nhanh, sẽ xuất hiện nhiều biến cố mới. Đòi hỏi trong quá trình hoạt động cần phải đối thoại, giao tiếp với thị trường và ứng phó linh hoạt với những biến động. Đó là cách tiếp cận quản trị rủi ro linh hoạt.
 
Các hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro cần được thực hiện theo quy trình nhiều vòng kiểm soát để sàn lọc rủi ro. Cơ chế này có mặt trái là có thể làm chậm tốc độ công việc, nhưng rất hữu hiệu sàn lọc rủi ro. Do vậy, cần cân nhắc kỹ lưỡng những hoạt động nào cần đến cơ chế nhiều vòng kiểm soát.
 
Rủi ro không đến từ chân không, có nguồn gốc khá rõ ràng từ bên trong hoặc bên ngoài. Trước khi chúng xuất hiện thì đã có dấu hiệu trước: trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu biết cách đọc các dấu hiệu, theo dõi dữ liệu của các dấu hiệu sẽ dễ dàng cảnh báo rủi ro hơn.
LIÊN KẾT
FANPAGE