Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế

Date: - View: 1059 - By:

Tham luận của TS Huỳnh Thanh Điền năm 2018: "Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh". Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Lao Động. ISBN 978-604-971-548-8. Tp HCM.

https://drive.google.com/open?id=1gzoKIngtghifOEDNdLiK3rGgXdVl6cJe

LIÊN KẾT
FANPAGE