Văn hoá phản biện

Date: - View: 1538 - By:

Ba nguyên tắc của phản biện: (1) Tập trung vào vấn đề, không chỉ trích cá nhân; (2) Thận trọng sử dụng hệ quy chiếu; (3) Gợi mở hướng giải quyết

LIÊN KẾT
FANPAGE