Xây dựng cụm công nghiệp cần hội đủ 4 yếu tố

Date: - View: 1462 - By:

Xây dựng cụm công nghiệp cần hội đủ 4 yếu tố

 

 

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền

Những khó khăn trong thu hút đầu tư của Bến Tre cũng giống như các tỉnh trong khu vực. Nhưng so với nhiều nơi, Bến Tre có rất nhiều tiềm năng để phát triển CCN cũng như thu hút đầu tư hạ tầng. Một trong các giải pháp tới đây là cần cân nhắc đến những hấp dẫn khác đối với nhà đầu tư cũng như khả năng thu hút DN vào cụm. Bến Tre cần định vị công nghiệp đúng, hình thành các CCN phù hợp. Từ đó có cơ chế thúc đẩy DN quy tụ và nhà đầu tư hạ tầng.

Cần phát huy lợi thế so sánh về vùng nguyên liệu nông nghiệp phục vụ cho công nghiệp chế biến các mặt hàng lương thực thực phẩm như dừa, bưởi, chôm chôm, nhãn, tôm… Tỉnh cần tranh thủ sự cộng hưởng các địa phương bằng cách kết nối các tỉnh về mở rộng phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tại địa phương và để phân phối hàng hóa. Bên cạnh việc quy hoạch đúng ngành, đúng DN, việc xây dựng CCN phải hội đủ 4 yếu tố như: năng động trong cải cách hành chính, phát triển dịch vụ hỗ trợ cho DN, các điều kiện đầu vào và thị trường tiêu thụ, xây dựng ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Nhìn chung, tới đây, Bến Tre cần có chiến lược rõ ràng để hấp dẫn nhà đầu tư hạ tầng ngay từ ban đầu.

(Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền - TP. Hồ Chí Minh)

http://baodongkhoi.vn/thu-hut-dau-tu-ha-tang-cac-cum-cong-nghiep-24082018-a52483.html

LIÊN KẾT
FANPAGE