Doanh nghiệp phụ trợ cần liên kết trong hội nhập

Date: - View: 1053 - By:
Doanh nghiệp phụ trợ cần liên kết trong hội nhập
Trong bối cảnh nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã được ký kết, ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước đang đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức, không còn cách nào khác, doanh nghiệp (DN) hỗ trợ phải liên kết với nhau.
 

Đó là khẳng định của Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền – nhóm tư vấn chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Tp.HCM – tại hội thảo nhan đề: “Liên kết chuỗi giá trị cho ngành CNHT” do Vinexad phối hợp với Hội DN cơ khí điện tử TP.HCM (HMEE) tổ chức hôm 1-12.

Việt Nam đã và đang tham gia nhiều FTA, những FTA này đã và đang thúc đẩy sự di chuyển lao động và DN. Theo ông Điền, nếu khối DN đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm đầu cuối tràn vào Việt Nam, đây sẽ là cơ hội lớn. Bởi so với các nước khác, Việt Nam là thị trường tiềm năng do lao động trẻ và chi phí lao động thấp. 

Ngược lại, nếu khối DN FDI trong ngành CNHT vào Việt Nam sẽ gây ra thách thức lớn cho các DN trong nước. Lý do ông Điền đưa ra là bởi DN Việt Nam hiện không sản xuất sản phẩm đầu cuối mà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực CNHT.

Theo ông Điền, thực trạng của ngành CNHT trong nước là chưa tích hợp được vào chuỗi sản xuất toàn cầu, năng lực canh tranh hạn chế, chưa nắm được quy chuẩn của các DN đầu cuối, quản lý chất lượng kém và hiện thiếu chính sách khuyến khích và cả khả năng tiếp cận vốn.

Ông khẳng định không còn cách nào khác ngoài việc khối DN ngành CNHT phải liên kết mạnh mẽ hơn nữa với đầu mối là Hiệp hội. Ông Điền đề xuất một số giải pháp gồm: tăng cường tiếp cận thông tin thị trường và cơ sở dữ liệu để kết nối DN, liên kết phát triển công nghệ, liên kết tổ chức tín dụng và DN, liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Trong các giải pháp này, ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò then chốt của hiệp hội, khẳng định vai trò của hiệp hội là tối quan trọng nhằm nói lên tiếng nói của DN và làm đầu mối liên kết với các tổ chức khác.

Lê Phương 
/ VCCI
LIÊN KẾT
FANPAGE