CHO THUÊ TÀI CHÍNH: GIẢI PHÁP NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Date: - View: 1026 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Cho thuê tài chính: Giải pháp nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ". Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tăng trưởng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đại học Tài chí Marketing. ISBN: 978-604-922-595-6. Ngày 25/11/2017.

Tóm tắt:

Thuê tài chính là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết khó khăn thiếu tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù loại hình cho thuê tài chính được sử dụng phổ biến trên thế giới và đã xuất hiện khá lâu ở Việt Nam, nhưng rất ít DNNVV sử dụng loại hình tín dụng này. Nguyên nhân là do các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam phần lớn là công ty con của các ngân hàng lớn, loại hình cho thuê tài chính kém hấp dẫn bởi so với các phân khúc khác bởi vốn phải bỏ ra lớn, cần nhiều nhân lực quản lý; nhưng nguồn tiền thu về thì nhỏ nhặt, rủi ro cao; nên các ngân hàng thường không phát triển mạnh loại hình tín dụng này. Do sự kém năng động của công ty cho thuê nên ít doanh nghiệp Việt Nam biết đến lợi ích của loại hình tín dụng này. Để phổ biến loại hình tín dụng này đòi hỏi cơ chế chính sách tạo ra sụ an toàn cho bên cho thuê lẫn doanh nghiệp đi thuê, đồng thời cởi mở hơn trong việc cấp phép công ty cho thuê tài chính có kinh nghiệm trên thế giới liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam để gia tang tính chuyên nghiệp trong hoạt động.

Từ khoá: cho thuê tài chính, tín dụng thuê mua, công ty cho thuê tài chính.

LIÊN KẾT
FANPAGE