Hướng đến sử dụng bền vững đất đai tại Việt Nam: hiện trạng và khung phân tích đất bền vững theo thô

Date: - View: 1286 - By:

Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2017). "Hướng đến sử dụng bền vững đất đai tại Việt Nam: hiện trạng và khung phân tích đất bền vững theo thông lệ quốc tế". Hội thảo công cụ quản lý đất đai. Viên Kinh tế Quản lý Trung ương. Tổ chức ngày 23/11/2017 tại TPHCM.

Tóm tắt:

Phần lớn các hoạt động trong nền kinh tế đều sử dụng tài sản gắn liền sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất quyết định cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững của quốc gia. Đất được sử dụng hiệu quả khi hoạt động trên đất mang lại năng suất cao và người sử dụng đất được xác lập quyền sử dụng có thể dung để vay vốn, thế chấp làm ăn. Tồn tại lớn nhất trong sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay là tình trạng quy hoạch treo hoặc giao đất không đúng đối tượng dẫn đến tình trạng người nắm giữ không khai thác đất hiệu quả, trong khi người có nhu cầu sử dụng đất để kinh doanh thực thì không được giao. Điều này dẫn khả năng tạo vốn của đất trong nền kinh tế còn hạn chế, đất chưa được sử dụng hiệu quả. Do vậy, việc đảm bảo phân bổ đất đúng đối tượng có năng lực triển khai là quan trọng nhất trong các hoạt động quản lý đất đai. Và từ đó một khung phân tích sử dụng đất bền vững theo thong lệ quốc tế sẽ được đề xuất cho bối cảnh Việt Nam.

Từ khoá: Quản lý đất đai, hiệu quả sử dụng đất, phát triển bền vững.

LIÊN KẾT
FANPAGE