Quản trị

Phát triển năng lực sáng tạo cho doanh nghiệp

Phát triển năng lực sáng tạo cho doanh nghiệp

Mọi cải tiến đều có giới hạn, chỉ có sáng tạo mới làm nên đột phá giúp doanh nghiệp (DN) trường tồn. Muốn thúc đẩy sáng tạo, phải tạo năng lực sáng tạo dựa trên những nguyên tắc nhất đ...
Xem thêm ►
Lập kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp

Lập kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp

Cần lưu ý những trở lực, cân nhắc những ràng buộc nguồn lực và các yếu tố tác động khi đề ra kế hoạch với lộ trình thích hợp cho từng giai đoạn của tái cấu trúc (TCT)
Xem thêm ►
Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp

Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp

TS Huỳnh Thanh Điền: Cần xác định yếu tố căn cơ nhất tạo nên phản ứng tích cực hoặc tiêu cực của khách hàng mới biết được cần bắt đầu từ đâu để tái cơ cấu nhằm đem lại kết quả tốt...
Xem thêm ►
Triết lý xây dựng cấu trúc doanh nghiệp tối ưu

Triết lý xây dựng cấu trúc doanh nghiệp tối ưu

TS Huỳnh Thanh Điền: Doanh nghiệp (DN) cần xây dựng cấu trúc hoạt động sao cho tận dụng tốt các cơ hội từ môi trường kinh doanh, tránh né thách thức hoặc biến thách thức thành cơ hội để phát tri...
Xem thêm ►
Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh FTAs

Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh FTAs

TS Huỳnh Thanh Điền: Dấu hiệu của tái cấu trúc doanh nghiệp được xác định khi doanh nghiệp nhận thấy cấu trúc hiện hữu không còn phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ môi trường...
Xem thêm ►
Để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập và phòng vệ trong khối CPTPP

Để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập và phòng vệ trong khối CPTPP

TS Huỳnh Thanh Điền: Để tận dụng được cơ hội CPTPP đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thâm nhập hàng hoá, phát triển kinh doanh ra bên ngoài bằng việc cải tiến công nghệ, quản lý chất lượng...
Xem thêm ►
Thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới

Thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới

Để thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới, đòi hỏi DN phải tập cách ứng xử tích cực với những thay đổi, đó là tránh bị động, luôn luôn thích ứng để phát triển.
Xem thêm ►
8 nguyên tắc xây dựng ê-kíp đổi mới của CEO

8 nguyên tắc xây dựng ê-kíp đổi mới của CEO

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, đổi mới và liên tục đổi mới là yêu cầu cấp thiết đối với sự tồn tại của doanh nghiệp (DN), mà giám đốc điều hành (CEO) phải là người...
Xem thêm ►
6 nguyên tắc kiểm soát chi phí ẩn

6 nguyên tắc kiểm soát chi phí ẩn

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) được hiểu qua việc cung ứng sản phẩm có chất lượng (phù hợp với nhu cầu khách hàng) ngang bằng hoặc tốt hơn đối thủ cạnh tranh với giá thấp hơn hoặc...
Xem thêm ►
6 bước để đổi mới công nghệ cho SME

6 bước để đổi mới công nghệ cho SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện chiếm đa số và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hằng năm, khối này tạo thêm trên nửa triệu lao động mới, sử dụng 51% lao động xã hội và đóng góp hơn...
Xem thêm ►
6 bước trong chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp

6 bước trong chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp

Cụm từ “tái cơ cấu doanh nghiệp” được đề cập đến nhiều từ khoảng năm 2007, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế ở Việt Nam nhận thức chưa đầy đủ về khái niệm...
Xem thêm ►
Tư duy nội địa trước đối thủ cạnh tranh

Tư duy nội địa trước đối thủ cạnh tranh

Tư duy toàn cầu, khách hàng toàn cầu, đối thủ toàn cầu, công nghệ toàn cầu là chuẩn mới mà doanh nghiệp Việt Nam không thể không hướng tới.
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE