Thực hành thẩm định dự án

Date: - View: 1313 - By:

Thực hành lập lịch vay và trả nợ, kế hoạch thu nhập, kế hoạch dòng tiền, tính toán hiệu quả dự án và phân tích rủi ro.

http://huynhthanhdien.com/sourcenew/upload/files/Bai%20giai.xls

LIÊN KẾT
FANPAGE