LỚP HỌC TRỰC TUYẾN KHOÁ 04: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN (KHAI GIẢNG NGÀY 4/5/2020)

Date: - View: 2102 - By:
 

I. THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

Khoá học trực tuyến: Phân tích tài chính dự án. 

Giảng viên: Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền

KHAI GIẢNG: 8 giờ 00 phút, thứ 2 ngày 4/05/2020

Thời gian học: từ lúc 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút, từ thứ 2 đến thứ 6.

Đăng ký học: thanhdien82@yahoo.com; Điện thoại: 0988868470 hoặc nhắn tin trên website: www.huynhthanhdien.com.

Học viên đăng ký vui lòng để lại số điện thoại có sử dụng Zalo và email của học viên.

Địa chỉ học: học trực tuyến trên meet google.  

Ưu đãi: tham gia khoá học được tăng quyển sách phân tích tài chính của tác giả TS Huỳnh Thanh Điền.

 

II. MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

- Các bước phát triển dự án đầu tư

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

- Phân tích hiệu quả tài chính dự án với Excel

- Phân tích rủi ro dự án với Excel

Bài đọc giới thiệu khoá học: tải về tại đây

 

III. ĐỊA ĐIỂM HỌC TRỰC TUYẾN

 

ĐƯỜNG LINK HỌC TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

[Đương link lớp học sẽ được mở trước 30 phút khi buổi học bắt đầu (vào lúc 7 giờ 30 phút).

Đồng thời giảng viên sẽ gửi đường link đến email và zalo cho học viên trong mỗi buổi học]

 

IV. LỊCH HỌC

Buổi 18 giờ 00 phút, ngày 04/5/2020: Phát triển ý tưởng dự án đầu tư

Nội dung:

- Hình thành ý tưởng đầu tư

- Đánh giá sơ bộ ý tưởng đầu tư

- Tranh thủ sự đồng thuận

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Thẩm định dự án

Bài đọc: tải về tại đây

Tóm lược bài giảng trực tuyến: tải về tại đây

 

 Buổi 28 giờ 00 phút, ngày 05/5/2020: Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi

Nội dung:

- Phân tích pháp lý

- Phân tích vị trí

- Phân tích thị trường

- Phân tích kỹ thuật

- Phân tích nhân lực

- Phân tích tài chính

- Phân tích rủi ro

Bài đọc: sẽ gửi qua zalo

 

Buổi 38 giờ 00 phút, ngày 06/5/2020: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án (thực hành Excel)

Nội dung:

- Dòng tiền dự án

- Hiện giá thuần (NPV)

- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)

- Thời gian hoàn vốn (PP)

- Các chỉ tiêu khác

Bài đọc: sẽ gửi qua zalo, email cho học viên

 

Buổi 48 giờ 00 phút, ngày 07/5/2020: Phân tích rủi ro dự án với excel

Nội dung:

- Phân tích điểm hoà vốn

- Phân tích độ nhạy một chiều

- Phân tích độ nhạy 2 chiều

Bài đọc: cập nhật vào ngày học

Câu hỏi ôn tập: sẽ gửi qua zalo, email cho học viên

 

Buổi 58 giờ 00 phút, ngày 08/5/2020: Thực hành phân tích dự án hoàn chỉnh với Excel

Nội dung:

- Thiết lập thông số

- Kế hoạch tài chính: Vay và trả nợ; kế hoạch thu nhập; dòng tiền

- Tính toán chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án: NPV, IRR, PPP

- Phân tích rủi ro: độ nhạy 1 chiều, 2 chiều, điểm hoà vốn

Bài đọc: sẽ gửi qua zalo, email cho học viên

LIÊN KẾT
FANPAGE