Chuyên đề

Cơ cấu lại nhà máy sản xuất xanh -  tuần hoàn

Cơ cấu lại nhà máy sản xuất xanh - tuần hoàn

Hình thức học: trực tuyến (google meet) Khai giảng: 20h ngày 20/6/2023- Các tối thứ 3,5. Doanh nghiệp cần cơ cấu lại nhà máy theo hướng sản xuất xanh, tuần hoàn để tiếp tục có cơ hội phát triển trong...
Xem thêm ►
Khoan thư sức dân, kết hợp chính sách tài khoá và tiền để để khôi phục kinh tế

Khoan thư sức dân, kết hợp chính sách tài khoá và tiền để để khôi phục kinh tế

Phải cố gắng khoan sức dân trong lúc này, chúng ta mở rộng tài khoá có hai ý quan trọng đó là Chính phủ tăng chi tiêu và giảm thu ngân sách. Nghĩa là không nên đặt mục tiêu tăng thu ngân sách trong lúc...
Xem thêm ►
Tạo nền tảng căn cơ cho bất động sản

Tạo nền tảng căn cơ cho bất động sản

Mở tín dụng thì thị trường bất động sản sôi động, thắt tín dụng thì thị trường bất động sản "đứng hình". Cần tạo nền tảng căn cơ cho bất động sản. Nếu không thì cứ "đứng hình" rồi...
Xem thêm ►
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 18 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 22/05/2023

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 18 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 22/05/2023

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 22/05/2023. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6 GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN HỌC PHÍ CHIA SẺ KHÓ KHĂN MÙA DỊCH: 1 TR ĐỒNG/KHOÁ
Xem thêm ►
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHOÁ 18-KHAI GIẢNG 20H NGÀY 17/4/2023

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHOÁ 18-KHAI GIẢNG 20H NGÀY 17/4/2023

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 17/4/2023. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6 GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN HỌC PHÍ: 1 TRIỆU ĐỒNG/KHOÁ (7 BUỔI)
Xem thêm ►
Kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển trong chu kỳ mới

Kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển trong chu kỳ mới

Quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp (DN) đều gắn liền với dòng đời phát triển của các sản phẩm chủ lực của họ. Dòng đời sản phẩm dài ngắn phụ thuộc vào sự nỗ lực quản trị bên trong...
Xem thêm ►
Bức tranh trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bức tranh trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Làm thế nào để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế
Xem thêm ►
Câu chuyện chuyển mình cất cánh của Bình Dương I ts huỳnh thanh điền

Câu chuyện chuyển mình cất cánh của Bình Dương I ts huỳnh thanh điền

Câu chuyện chuyển mình cất cánh của Bình Dương I ts huỳnh thanh điền
Xem thêm ►
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 17 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 13/03/2023

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 17 - KHAI GIẢNG 20H NGÀY 13/03/2023

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 13/03/2023. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6 GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN HỌC PHÍ CHIA SẺ KHÓ KHĂN MÙA DỊCH: 1 TR ĐỒNG/KHOÁ Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều quy...
Xem thêm ►
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHOÁ 17-KHAI GIẢNG 20H NGÀY 13/2/2023

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN KHOÁ 17-KHAI GIẢNG 20H NGÀY 13/2/2023

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 13/2/2023. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4 GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN HỌC PHÍ CHIA SẺ KHÓ KHĂN MÙA DỊCH: 1TRIỆU ĐỒNG/KHOÁ.
Xem thêm ►
Giảm giá chưa đủ sức kích cầu

Giảm giá chưa đủ sức kích cầu

TS Huỳnh Thanh Điền phân tích: Để kích thích sức cầu trong nền kinh tế thì việc giảm giá hàng hóa chỉ là một giải pháp nhỏ và sẽ khó đạt mục tiêu, nhất là khi số người bị thất nghiệp được...
Xem thêm ►
Chọn cách quản lý xăng dầu nào?

Chọn cách quản lý xăng dầu nào?

“Chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn một trong hai cách quản lý, hoặc là Nhà nước ấn định về giá hoặc để thị trường quyết định và tự điều tiết. Cũng nên cân nhắc giảm hoặc bỏ các loại...
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE