Chuyên đề

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP  TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền (2016). "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM. Hội thảo Quốc gia về khởi nghiệp. Đại học Nguyễn Tất Thành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt...
Xem thêm ►
Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và

Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và

Huỳnh Thanh Điền (2016). "Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và phòng vệ".Hội thảo Trường ĐH Tài chính Marketing: "Quản trị rủi ro trong...
Xem thêm ►
Links between Enterprises and School in the Training of Vocational Human Resources in Ho Chi Minh Ci

Links between Enterprises and School in the Training of Vocational Human Resources in Ho Chi Minh Ci

Huỳnh Thanh Điền (2016). "Links between Enterprises and School in the Training of Vocational Human Resources in Ho Chi Minh City". The 3rd Malikhaing Guro International conference on culture-based Education: "INNOVATIVE EDUCATION AND CROSS - CULTURAL...
Xem thêm ►
Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong khối TPP

Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong khối TPP

Huỳnh Thanh Điền & Nguyễn Trọng Hoài (2016). Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong khối TPP. Báo cáo đối thoại chính sách 2016: Các cảnh báo tiềm năng cho Việt Nam khi gia nhập TPP....
Xem thêm ►
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH

Huỳnh Thanh Điền (2016). PHÁT TRIỂN DOANH NGHIIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP. Kỷ yếu hội thảo "Vai trò của DNNVV trong phát triển CNHT TPHCM". Viện...
Xem thêm ►
Công ty cho thuê tài chính nên đồng hành cùng doanh nghiệp

Công ty cho thuê tài chính nên đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp (DN) ít biết đến hoặc e ngại sử dụng loại hình tín dụng thuê mua khi gặp khó khăn về vốn. Do vậy, công ty cho thuê tài chính (CTTC) cần phổ biến lợi ích, đồng hành, tư vấn giúp...
Xem thêm ►
TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020: TIẾP CẬN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020: TIẾP CẬN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC

Huỳnh Thanh Điền (2015). "TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020: TIẾP CẬN KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM". Kỹ yếu Hội thảo Tái cấu trúc doanh nghiệp. Đại học Tài chính...
Xem thêm ►
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TỔNG CÔNG TY 28, TỔNG CỤC HẬU CẦN

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TỔNG CÔNG TY 28, TỔNG CỤC HẬU CẦN

HUỲNH THANH ĐIỀN (2014). "TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TỔNG CÔNG TY 28, TỔNG CỤC HẬU CẦN". Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự, năm 2014, Số 165, trang 11-16.
Xem thêm ►
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Huỳnh Thanh Điền (2014). "TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN". Kỷ yếu hội thảo Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015. Đại học Kinh tế TPHCM....
Xem thêm ►
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG  THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền (2014). KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM. Kỷ yếu hội thảo "Rào cản kỹ thuật trong thương mại". Đại học Nguyễn Tất Thành.
Xem thêm ►
ĐỔI MỚI THỂ CHẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

ĐỔI MỚI THỂ CHẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền (2014). "ĐỔI MỚI THỂ CHẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM". Tham luận tại Hội thảo ‘Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bói cảnh mới’. Do Ban chủ nhiệm đề...
Xem thêm ►
THÁO GỠ RÀO CẢN THU HÚT NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

THÁO GỠ RÀO CẢN THU HÚT NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Bài viết được chọn tham luận tại Hội Thảo và đăng trong kỷ yếu Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025” do Ban Quản...
Xem thêm ►
LIÊN KẾT
FANPAGE